Uppsägning av hyresrätt som används som komplementbostad.

Min hyresvärd vill säga upp mitt hyrelsavtal pga att jag inte är skriven på orten och för att jag använder den som komplementbostad då jag inte bor på orten men regelmässigt måste bo där pga mitt arbete. Vilka skäl kan dom anföra som grund för uppsägning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att du hyr din lägenhet i första hand har du som huvudregel direkt besittningsskydd.

Besittningsskyddet kan under vissa förutsättningar avtalas bort, men jag utgår i mitt svar från att så inte har skett. Detta innebär att du som hyresgäst har rätt till förlängning av hyresavtalet när din hyresvärd säger upp avtalet.

Det finns situationer då besittningsskyddet kan brytas. I ditt fall aktualiseras hyreslagen 46 § 10 p. – hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet om ”… det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör”.

När det gäller komplementbostäder är frågan om du som hyresgäst har ett skyddsvärt behov av bostaden. Enligt rättspraxis krävs det att du använder bostaden i samband med arbete eller studier, normalt 2-3 gånger i veckan, alternativt 80-100 gånger per år. Det krävs vidare att din permanenta bostad inte ligger på pendlingsavstånd.

För att svara på din fråga kommer hyresvärden förmodligen hävda att du inte har behov av bostaden. Du kan då som motargument anföra att du har ett skyddsvärt behov av bostaden. Vem som har ”rätt” är sedan en bedömningsfråga utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du motsäger dig uppsägningen och inte flyttar från bostaden måste din hyresvärd hänskjuta tvisten till hyresnämnden, annars är uppsägningen utan verkan (se hyreslagen 49 §).

Hoppas att detta hjälpte!

Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna RunelövRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning