Uppsägning av hyresrätt på bestämd tid

Jag har skrivit på ett kontrakt tillsammans med en till person för hyra en lägenhet, på ett ettårskontrakt. Jag vill nu ta mig ur det kontraktet iom att jag hoppat av studier men enligt hyresvärden får jag inte säga upp kontraktet försän 3 månader innan hyrestiden har gått ut och den som skrev kontraktet med vill inte ta in nån som kan ta över min del av kontraktet inte heller stå på hela kontraktet själv. Är det verkligen så att det inte går att säga upp ett dånt här kontrakt för jag har alltid föratått det som att det är 3 månaders uppsägningstid som gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. Vid hyra av lägenhet gäller 12 kap Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). Reglerna i 12 kap är tvingande till hyresgästens förmån, men det är tillåtet att avtala om bättre förmåner. Enligt 3 § så upphör ett hyresavtal på bestämd tid att gälla vid utgången av hyrestiden, om man inte avtalat om något annat. Enligt 4 § så ska en uppsägning av ett hyresavtal på bestämd tid ske tre månader innan hyrestidens utgång när hyrestiden är längre än tre månader. I 5 § finns dock en särskild regel om uppsägningstiden vid bostadshyra och ger skydd i de fall man inte behöver lägenheten längre. Som hyresgäst får man med stöd av 5 § alltid säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Säger du upp hyresavtalet den 17 januari upphör det vid månadsskiftet som inträder tidigaste tre månader efter uppsägningen. 5 § gäller även fast du har ett hyresavtal på bestämd tid. Du måste således inte betala hyra för ett helt år utan du kan säga upp hyresavtalet innan. 

Med vänlig hälsning, 

Evelina KassbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning