Uppsägning av hyresrätt med rekommenderat brev

Hej! Skickat ett rekommenderat brev med uppsägning av lägenhet. Detta har ej hämtats ut och kommit åter. Vad räknas det som. Enligt utsagor så har fastighetsägaren häktats och tydligen ingen förvaltare. Hur gör jag för att min uppsägning ska gälla? Tack på förhand! Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har skickat en klar och tydlig uppsägning med rekommenderat brev till din hyresvärds vanliga adress som har uppgivits som kontaktadress i t.ex. hyreskontraktet eller i senare kommunikation, anses uppsägningen ha skett den dag du avlämnade det rekommenderade brevet för postbefordran (dvs. datumet som står på inlämningskvittot) (12 kap. 8 § fjärde stycket jordabalken). 

Det anses ingå i god fastighetsförvaltning att en hyresgäst alltid ska kunna komma i kontakt med sin hyresvärd och det är därför hyresvärdens ansvar att tillse att brev som ställs till hyresvärdens adress kommer till dennes kännedom, även om denne skulle vara oanträffbar av någon anledning, som ju verkar vara fallet här (prop. 1983/84:137 s. 120-121). Att din hyresvärd faktiskt inte tog del av och fick kännedom om din uppsägning saknar rättslig relevans; hyresvärden anses ändå delgiven. Det räcker med att du kan bevisa att du har skickat det rekommenderade brevet. Håll därför hårt i det inlämningskvitto du fick när du skickade brevet, det fungerar nämligen som ett bevis på uppsägningen. I praktiken kan denna situation mycket väl innebära att du flyttar ut från lägenheten utan att hyresvärden får reda på din uppsägning, men det är inte ditt bekymmer. Med det sagt skadar det ju inte att också skicka ett mejl eller SMS till hyresvärden och informera om att en uppsägning har skett genom ett rekommenderat brev ett visst datum. 

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”