FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal26/09/2016

Uppsägning av hyresrätt innan tillträdesdagen

Om man skrivit på ett kontrakt till en hyresrätt men ångrar sig innan man flyttat in, gäller uppsägningstiden iallafall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar i mitt svar att det handlar om ett bostadshyresavtal

Frågor kring hyresavtal för bostäder regleras i Jordabalken (JB), här.

Regler om bostadshyresavtal finns i 12 kap. JB, även kallat hyreslagen. Av 12 kap. 5 § 1 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P5S1) framgår att hyresgästen som huvudregel alltid har rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Hyresavtalet upphör då vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Om annan uppsägningstid har avtalats gäller överenskommelsen endast till förmån för hyresgästen. Ett avtal om längre uppsägningstid än tre månader behövs endast iakttas av hyresvärden, en bostadshyresgäst har (som tidigare nämnt) alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid enligt 12 kap. 5 § 1 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P5S1). Regeln är tillämplig även före inflyttning.

I undantagsfall kan hyresgästen säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Några situationer som ger hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet utan någon uppsägningstid regleras i 12 kap. 6 § 1 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P6S1). Det som krävs är då exempelvis att hyresrätten inte kan användas som bostad.

Ur din beskrivning framgår inte att det föreligger någon rätt till omedelbar uppsägning, vilket betyder att du måste beakta uppsägningstiden om tre månader.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare