Uppsägning av hyreskontrakt vid privatuthyrning

2021-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Om man hyr ut sitt hus till 2 personer Den ena lämnar sitt personnummer medan den andra säger hon har skyddad identitet och därför inte kan lämna ut det båda skriver på kontraktet men mannen säger upp kontraktet till sista sept enbart hans personnummer som gäller , helt plötsligt lämnar kvinnan ut personnummer hon har ljugit och har skulder va kan jag som uthyrare göra då jag skall lämna huset till försäljning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Läser din fråga som att mannen har informerat dig om att han vill säga upp sin del av hyreskontraktet, medan kvinnan vill fortsätta att hyra huset och stå själv på kontraktet.

Vart vi finner de relevanta lagrummen

Vi hittar de regler som hanterar din fråga i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, eftersom lagen gäller för hyresavtal genom vilken någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostad, såsom t.ex. en villa. I de fall den lagen inte reglerar en fråga eller inte säger något annat än 12 kap jordabalken (hyreslagen) så gäller också reglerna i den.

Formkrav för hyresavtal

Det ska börja med att sägas att det inte finns några specifika formkrav på ett hyresavtal, bortsett från att det ska vara skriftligt om du eller dina hyresgäster begärt det (12 kap 2 § Jordabalken). Det är således inte ett krav att ha med personnummer i avtalet över huvud taget, och det används framförallt vid kontraktsskrivning för att styrka identitet så att du som hyresvärd ska veta vem du hyr ut till. Det första skrivna kontraktet var alltså giltigt trots att kvinnans personnummer inte var med i det.

Uppsägning av en del av hyreskontrakt av en medhyresgäst

Om två personer, som i detta fall, står på ett hyreskontrakt och endast en vill säga upp sin del av hyreskontraktet kan denne göra det. När en person säger upp sin del av ett hyreskontrakt brukar ofta hyresvärdar vilja göra en ny prövning på om de kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen står ensam på kontraktet, eftersom denna då är ensamt ansvarig för hyresavtalet (12 kap. 47 § första stycket Jordabalken). Som medhyresgäst är kvinnan berättigad att få hyresavtalet förlängt, om du som hyresvärd skäligen kan nöja dig med endast henne som hyresgäst. Frågan blir alltså hur stor inverkan som kvinnans skulder kan antas ha på hennes förmåga att betala hyran i framtiden eller om andra omständigheter kan ligga till grund för att du inte ska behöva godkänna henne som ensam hyresgäst, med den information du gett är det dock svårt för mig att göra en vidare bedömning av hur det troligen är i detta fallet. Därför kommer jag under nästa rubrik beskriva hur du kan säga upp hyreskontraktet, om det skulle vara så att det inte finns godtagbara skäl för att du ska kunna neka henne förlängning.

Uppsägning av hyreskontrakt från hyresvärdens sida

Om du och dina hyresgäster inte avtalat om annat gäller hyresavtalet för obestämd tid, och ska därför sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Du som hyresvärd får säga upp hyresavtalet så att det upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om en längre uppsägningstid inte har avtalats (3 § andra stycket Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Det skulle innebära att du inte kan sälja din villa utan att kvinnans nyttjanderätten skulle följa med till nästa ägare under uppsägningstiden. Jag skulle därför råda dig att, om du har möjlighet till det, avvakta med att sälja huset till dess att avtalet upphört att gälla.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1647)
2021-12-07 När är min uppsägning av lägenhet via e-post gällande?
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?

Alla besvarade frågor (97696)