Uppsägning av hyreskontrakt för uthyrning av bostadsrätt

Hej! Jag ska hyra ut min bostadsrätt.

Vi skrev kontrakt för ett par månader sedan med inflytt 27e augusti, och nu vill den blivande hyresgästen häva avtalet och helst inte betala något när jag står med dubblaboenden.

På den förskrivna mallen står det ang uppsägning

"avtalet ska sägas upp för att upphöra gälla. Om bostadsrättsinnehavaren säger upp avtalet, får uppsägningen ske tidigast till det måndadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägning"

idag är det den 31/7 och hon har inflytt 27/8. Och vill bara betala för 4 dagar. Vad gäller?

Jag ville tro att hyresgästen säger upp avtalet en månad efter inflytt och därmed ska betala 2 månader, alternativt 3 månader uppsägning innan inflytt och då även ska betala för 2 månader.

Lawline svarar

Sedan den 1 februari 2013 reglerar lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad bl.a. uthyrning av bostadsrätter.

Utgångspunkten är att både hyresgästen och hyresvärden kan säga upp hyresavtalet med respektive en och tre månaders uppsägningstid, 3 § 2 st. Detta gäller oavsett om hyresavtalet gäller för bestämd eller obestämd tid, 3 § 1 st. Säger du som hyresvärd upp avtalet gäller 3 månaders uppsägningstid, säger hyresgästen upp avtalet är det 1 månads uppsägningstid som gäller. Ni har skrivit ett kontrakt och ni har därför ett avtal och måste därmed följa avtalets bestämmelser.

När börjar uppsägningstiden att löpa?

Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden man säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om hyresgästen säger upp hyresavtalet nu den 31/7 juni så blir uppsägningstiden augusti och uppsägningen sker då 31/8. Man kan alltså säga upp avtalet när som helst i månaden, men uppsägningstiden börjar inte löpa förrän vid nästkommande månadsskifte. I detta fall så ska din hyresgäst betala 1 månadshyra eftersom hen hann säga upp avtalet innan månadsskiftet. Hade hyresgästen sagt upp avtalet idag 1/8 så hade hen behövt betala två månadshyror.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsnignar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning