Uppsägning av hyreskontrakt

2020-07-20 i Hyresavtal
FRÅGA
hej jag har sagt upp mitt hyreskontrakt i dialog med min hyresvärd både på mejl och på sms fr.o.m. 30/6-2020 nu består hyresvärden att han har fått min uppsägning den 2/7-2020. Och att uppsägningen löper ut mellan augusti 2020 till och med oktober 2020. Jag har både mejl och sms bevis att de är skickade den 30/6_2020 det jag undrar vem har rätt, jag tycker att det är inte ok? vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret…

Jag anser att du har sagt upp hyresavtalet om din hyresvärd bekräftade uppsägningen den 30/6. En förutsättning är dock att uppsägningen var så pass tydlig att din hyresvärd förstod att det var tal om en uppsägning och att det framgick av bekräftelsen. Om din hyresvärd fortfarande inte håller med dig kan det vara en god idé att kontakta hyresgästföreningen om du är medlem där. Utöver det kan du kontakta hyresnämnden.

… och det längre svaret.

Som utgångspunkt kan man säga upp ett hyresavtal hur som helst. Kommer båda parter överens om att ett hyresförhållande ska upphöra finns det ingen anledning att börja undersöka regleringen kring det hela. Därmed inte sagt att man inte bör dokumentera en sådan överenskommelse. Om parterna däremot inte är överens om, eller när, ett hyresavtal har sagts upp avgör reglerna vad som gäller.

På vilka sätt kan en uppsägning göras?

Om det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet kan uppsägningen vara muntlig, oavsett hur länge hyresförhållandet har varat (JB 12 kap 8 § första stycket). Görs uppsägningen muntligen ska hyresvärden lämna en skriftlig bekräftelse på uppsägningen. Hur den skriftliga bekräftelsen ska se ut finns inte reglerat i lagen. Det borde därför räcka med att den är tydlig. Att en hyresgäst kan säga upp hyresavtalet muntligen innebär att hyresgästen inte behöver ta hänsyn till några formkrav för uppsägningen, så länge hyresvärden lämnar en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.

Görs uppsägning istället i skrift behövs det ingen bekräftelse. För att en skriftlig uppsägning ska vara giltig utan bekräftelse krävs det att den delges eller skickas via rekommenderat brev (JB 12 kap 8 § tredje och fjärde stycket). Den skriftliga uppsägningen fyller ett liknande syfte som den skriftliga bekräftelsen på den muntliga uppsägningen: det ska vara tydligt att en uppsägning har skett. Skriftkravet underlättar även bevisningen i en eventuell tvist.

Har en uppsägning gjorts på något annat sätt måste den part som sagt upp hyresavtalet bevisa att motparten tagit del av uppsägningen. Det kan bevisas genom t.ex. ett vittnesmål, visa på ett konkludent handlande som påvisar en gemensam partsvilja att säga upp hyresavtalet eller via mail – om avsändaren kan bevisa att motparten mottagit mailet. För att kunna bevisa en sån sak krävs i praktiken ofta en bekräftelse på mailet.

Sammanfattningsvis innebär detta följande. För att undvika att göra en uppsägnings giltighet beroende av en bekräftelse, innebär alltså skriftkravet i praktiken att man skickar uppsägningen med rekommenderat brev eller delger den. Skickar man uppsägningen via mail eller SMS är det visserligen via skrift, men det är inte helt i linje med formkravet och det blir det svårare att bevisa att uppsägningen har kommit fram till motparten om man inte har fått en skriftlig bekräftelse.

På detta sätt har skriftliga uppsägningar som varken delges eller skickas med rekommenderat brev ungefär samma säkerhet som en muntlig uppsägning. Det är nämligen svårt att i efterhand bevisa att en uppsägning som gjorts via mail eller muntligen har mottagits om inte en skriftlig bekräftelse har lämnats.

Har du sagt upp hyresavtalet den 30/6?

Eftersom din uppsägning har skett via SMS och e-post har uppsägningen skett 30/6, förutsatt att det tydligt framgick att du önskade säga upp hyresavtalet, eller att hyresvärden i vart fall förstod det. Eftersom och din hyresvärd hävdar att han fick uppsägningen den 2/7 kommer du behöva bevisa att uppsägningen kom till hyresvärden 30/6. Om hyresvärden besvarade och bekräftade uppsägningen per SMS eller e-post den 30/6 ser jag inga problem eftersom det då bevisar att han mottog uppsägningen det datumet. Om hyresvärden däremot besvarade både SMS och mail den 2/7 sitter du i en svårare position, eftersom du då får svårare att bevisa att mailet mottogs den 30/6.

Vad kan du göra nu?

Om du är medlem i hyresgästföreningen kan den hjälpa dig med ytterligare juridisk rådgivning och kontakt med din hyresvärd. Är du inte medlem i den kan du kontakta hyresnämnden. Det är en nämnd som löser tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1508)
2021-02-27 Kan hyresvärden höja hyran under pågående hyrestid?
2021-02-26 Vad ska jag tänka på när jag flyttar in i en närståendes lägenhet?
2021-02-26 Kan jag skriva in en närstående i mitt hyreskontrakt?
2021-02-17 När har jag rätt att få nedsatt hyra?

Alla besvarade frågor (89565)