Uppsägning av hyreskontrakt

2019-05-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,jag vill säga upp mina hyresgäster som egentligen ska flytta in den sista juli. Hur gör jag ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga handlar om hyra så kikar vi på bestämmelserna i 12 kapitlet Jordabalken, även kallad "Hyreslagen".

Du har rätt att säga upp ett hyresavtal, dock ska som huvudregel en viss uppsägningstid beaktas (12 kapitlet 3 § Jordabalken). Undantag är t.ex. när hyresgästen har misskött sig eller vanvårdat hyresobjektet (12 kapitlet 6 § Jordabalken). Jag antar att dessa omständigheter inte föreligger i ditt fall eftersom hyresgästerna inte ännu flyttat in. Hur lång uppsägningstiden är beror på huruvida det är ett hyreskontrakt på obestämd tid eller på bestämd tid.

Hyreskontrakt på bestämd tid

Har ni avtalat om att objektet ska hyras ut under en bestämd tid eller fram till ett visst datum så upphör kontraktet i regel när den bestämds tiden löpt ut (12 kapitlet 3 § Jordabalken). Detta kan sägas upp, uppsägningstiderna som då gäller beror på hur lång hyrestiden är (12 Kapitlet 4 § Jordabalken).

en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Observera att uppsägning i förtid av ett tidsbestämt avtal är ett avtalsbrott vilket kan innebära skadeståndskyldighet för dig som hyresvärd.

Hyreskontrakt på obestämd tid

Löper hyreskontraktet på obestämd tid så upphör kontraktet att gälla när någon av parterna säger upp hyresavtalet (12 kapitlet 3 § Jordabalken). Står det inget i ert avtal om uppsägningstid så är denna 3 månader (12 kapitlet 4 § Jordabalken). Alltså skulle hyresförhållandet upphöra 1/9 om du säger upp avtalet 1/6.

Hur ska uppsägning ske?

Då ditt hyresförhållande inte varat mer än 3 månader så behöver inte uppsägning ske skriftligt, utan det räcker med att uppsägningen sker muntligt (12 Kapitlet 8 § Jordabalken).

Slutgiltigt råd

Då hyresgästen inte gjort något fel så kan du som hyresvärd inte säga upp avtalet utan att iaktta uppsägningstiden som följer av lagen eller ert avtal. Jag skulle råda dig att försöka få till en överenskommelse med dina hyresgäster om du vill få ut dem innan uppsägningstiden är slut, på så sätt slipper du skadestånd eller uppsägningstid.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82613)