Uppsägning av hyreskontrakt

2019-03-18 i Hyresavtal
FRÅGA
"Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske senast 1 månad före hyrestidens utgång (gäller avtal med bestämd hyrestid)." Såhär står det vi vårt hyreskontrakt.Vi är nu i ett läge där vi vill säga upp vårt hyreskontrakt i förtid. Då vår hyresvärd har varit lite svår vill vi göra allt på rätt sätt och vänder oss därför till er. Frågan är, Ifall vi skulle säga upp vår lägenheten nu (17 mars) måste vi ha flyttat ut senast sista april då? Eller kan vår hyresvärd kräva att vi ska flytta ut redan den 17 april, dvs exakt en månad senare?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!

När det kommer till den meningen ur kontraktet som du citerade så innebär den, så länge ni inte har avtalat att kontraktet inte förlängs, att du måste säga upp kontraktet 1 månad i förväg för att kontraktet annars inte ska förlängas, Jordabalken (JB) 12 kap 3 § 3 st 1 p. Nu vet inte jag vilket datum som du enligt kontraktet ska flytta ut men om det skulle stå att ditt hyreskontrakt sträcker sig till 30 april så innebär det att du måste säga upp kontraktet senast 31 mars.

Meningen som du citerade anger inte någon uppsägningstid. Om ni inte har avtalat om någon uppsägningstid så har ni, eftersom det är er bostad, alltid rätt till 3 månaders uppsägningstid, från det månadsskifte från det att ni säger upp avtalet, JB 12 kap 5 §. Detta innebär att om ni säger upp en lägenhet 1 januari så måste ni flytta ut senast 30 april. Säger ni upp en lägenhet 31 december så är det utflyttning senast 31 mars. Det är således i slutet av månaden som utflyttning sker, om inte annat specifikt är avtalat.

Har ni avtalat 1 månads uppsägningstid så ska ni flytta ut 30 april om ni säger upp avtalet 17 mars.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1283)
2020-02-16 Uppsägningstid vid uthyrning av eget hus
2020-02-12 Deposition av månadsbelopp i hyresrätt
2020-02-09 Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?
2020-01-31 Hyresavtal?

Alla besvarade frågor (77132)