Uppsägning av hyreskontrakt

2017-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag och min fru hyr för tillfället ut vår lägenhet (bostadsrätt) i andrahand då vi vistas utomlands under en tid. Vi vill sälja lägenheten under maj månad 2018. Våra hyresgäster har hyreskontrakt fram till och med den sista juli 2018. Min fråga, är det möjligt för oss att skriftligen säga upp hyreskontraktet tre månader i förväg? Vi har använt oss av Fastighetsägarnas kontrakt med följande text i kontraktet: Avtalet ska sägas upp för att upphöra gälla.Om bostadsrättsinnehavaren säger upp avtalet, får uppsägningenske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad frånuppsägningen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det bör först påpekas att det är svårt att med säkerhet uttala sig om verkan av ett avtal utan att se hela avtalet.

Ett hyresavtal på bestämd tid gäller till utgången av den angivna tiden, om inte annat har avtalats (se 12 kap. 3 § Jordabalken). Med den bifogade klausulen får man anta att ni har avtalat om att det ska finnas en uppsägningsmöjlighet. 3 månader anses också vara en godtagbar uppsägningstid enligt jordabalken (se 12 kap 4 § andra stycket).

Utifrån den klausulen du bifogat finns det möjlighet att säga upp hyresavtalet tre månader i förväg. Du bör dock läsa igenom avtalet i dess helhet och säkerställa att en förtida uppsägning inte är villkorad på något sätt.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97677)