Uppsägning av hyreskontrakt

2015-08-31 i Hyresavtal
FRÅGA
12 kap. 8 § jordabalken (1970:994)hej! har en fråga... i mitt kontrakt står det såhär... hyrestid fr o m 1 september tills vidare. Hyreskontraktet upphör vid det månadskifte som infaller närmast efter 3 månader från uppsägning.Min fråga är då: ska jag ha en skriftlig uppsägning från hyresvärden 3 månader före hon vill att jag ska flytta, eller gäller kontraktet bara för ett år åt gången?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ditt hyresavtal är ingånget på obestämd tid och gäller tills du blir uppsagd och tre månader framåt. Ett hyresavtal som varat längre än 3 månader i följd vid tidpunkten för uppsägningen ska skriftligen sägas upp av hyresvärden, se 12 kap. 8 § jordabalken (1970:994).

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll