Uppsägning av hyresgäst

Hej. Min fråga är om jag kan avhysa en hyresgäst från en villa jag äger, för att jag vill sälja villan? Hyresgästen har tre månaders uppsägning.

Lawline svarar

Hej!

Enligt JB 46 § st1 p 6 har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet med hyresgästen om hyresvärden själv av ett befogat intresse av att förfoga över huset, exempelvis för att sälja det. Förutsättningen är dock att hyresavtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet. Är det en uthyrning som sker i en affärsmässig verksamhet kan dock JB 46 § st 1 p 6 användas, utan då är det JB 46 § st 1 p 10 som ska användas.

Om uppsägning sker enligt detta lagrum så har hyresgästen rätt till tre månaders uppsägningstid. Du kan då inte avhysa hyresgästen förrän avtalet har upphört.

Mvh,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning