Uppsägning av hyresavtal vid uthyrning privat bostad - innan 2013

Hyr ut en liten bostad jämte huvudbostaden sedan april 2012. Vill nu säga upp hyresavtalet och inte längre ha hyresgästen då jag vill bruka det själv och känner att hyrgösten kostat mer ön det smakar. Är det möjligt och hur går jag tillväga? Hyresgästen påstår att jag ej kan säga upp henne då vi skrivit avtalet innan den nya lagen kom 2013 så hon går under hyreslagen 2012. Vad kan jag göra? Snälla hjälp mej.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då avtal ingåtts innan den 1 januari 2013 gäller istället hyreslagen i 12 kap Jordabalken (här).

Rätten att säga upp hyresavtalet ser olika ut beroende på om ni ingått hyresavtal på bestämd eller obestämd tid, och beroende på om du hyr ut en bostad eller lokal. Du har angett att det är en bostad du hyr ut och jag utgår därför från det.

Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, och ni inte avtalat om längre uppsägningstid, så har du rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid (se 12 kap 4 § Jordabalken). Om ni istället avtalat om en bestämd hyrestid, och ni inte avtalat om längre uppsägningstid, skall uppsägningen ske senast

en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader.Uppsägningstiden beror alltså på hur lång hyrestid ni avtalat om. Har ni i hyresavtalet kommit överens om en uppsägningstid gäller denna tid, så länge den inte är mindre förmånlig för hyresgästen än de regler jag redogjort för ovan (12 kap. Jordabalken är tvingande till hyresgästens fördel - varför villkor som är mindre förmånliga än de bestämmelser i 12 kap. JB är ogiltiga).

Du har alltså rätt att säga upp hyresavtalet, om du iakttar er avtalade uppsägningstid alternativt den uppsägningstid som följer av 12 kap Jordabalken!

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning