Uppsägning av hyresavtal vid försäljning av fastighet

Jag hyr en lägenhet i ett hus som har två lägenheter. Jag har bott i huset sedan 2011 dvs ca 6 år. Familjen som äger huset bor i den andra lägenheten.

Nu låter det som familjen som äger huset snart ska sälja fastigheten. Jag har fått information av dem att mitt hyreskontraktet kommer sägas upp i samband med försäljning.

Har de verkligen rätt att säga upp mitt hyresavtalet i samband med försäljning av fastigheten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra regleras i 12 kap jordabalken, även kallat hyreslagen. Se den lagen här.

Besittningsskydd

Som hyresgäst har man ett besittningsskydd och kan inte bli uppsagd från sin lägenhet hur som helst. Om hyresvärden säger upp hyresavtalet har hyresgästen normalt rätt till förlängning.

Undantag från förlängning av hyresavtalet gällande en- eller tvåfamiljshus

En hyresgäst har däremot inte rätt till förlängning om hyresavtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus och hyresvärden har ett sådant intresse av att själv förfoga över fastigheten att hyresgästen skäligen bör flytta. Ett sådant intresse att själv förfoga över fastigheten kan till exempel vara att hyresvärden ska sälja fastigheten (12 kap. 46 § p 6).

Av den informationen som finns i frågan låter det som att det är ett en- eller tvåfamiljshus som du bor i. Vill familjen som hyr ut lägenheten sälja huset har de alltså rätt att säga upp ditt hyreskontrakt. De måste däremot ta hänsyn till att det kan ta ett tag för dig att hitta nytt boende, de kan alltså inte säga upp ditt avtal med omedelbar verkan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning