Uppsägning av hyresavtal vid avyttring av fastighet

2017-12-05 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag och min sambo hyr en lägenhet av en privatperson som själv bor i samma hus. Nu har han sålt huset och den nya ägaren vill inte ha hyresgäster. Har den nuvarande hyresvärden rätt att säga upp oss? Vi har endast fått detta muntligt. Har försökt läsa på men svårt att hitta information om detta
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte tydligt framgår i din fråga hur din boendesituation ser ut utgår jag från att den lägenhet ni hyr är en del av ett hus som är ett enfamiljshus, det vill säga att endast en annan familj som äger huset bor där.

Hur regleras ert hyresavtal?

Ert hyresavtal som ni har ingått i med er gamla hyresvärd regleras enligt lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad. Denna lag är tillämpbar när en privatperson hyr ut en del av sin bostad såsom i detta fall. I denna lag föreskrivs det i 1 § att lagen är tillämpbar när någon upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål, vilket jag antar att detta gäller. I 3 § samma lag föreskrivs det att om ett hyresavtal har ingåtts på obestämd tid ska det sägas upp för att gälla. Hyresvärden får enligt 3 § 2 stycket även säga upp hyresavtalet med en uppsägningstid på tre månader, om inte längre tid har avtalats. Ni som hyresgäst har således inte rätt till förlängning om ni inte har avtalat något annat. Detta eftersom ni ej har rätt till förlängning av hyresavtalet, så kallat besittningsskydd, enligt lag om uthyrning av egen bostad. Eftersom huset ni bor i är sålt har således ert hyresavtal följt med till den nye ägaren som är behörig att säga upp ert hyresavtal.

Uppsägning

I lag om uthyrning av egen bostad är det inte reglerat hur en uppsägning ska gå till och därför ska man vända sig till 12 kap. jordabalken som reglerar denna fråga. Det föreskrivs närmare bestämt i 12 kap. 8 § första stycket jordabalken att en uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader. Således ska ni få en skriftlig uppsägning, under förutsättning att ni har varit hyresgäster längre än tre månader, för att uppsägningen ska ha gått korrekt till.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?