Uppsägning av hyresavtal via sms och senare skriftligt, är det giltigt?

Hej!

Då jag hade lite bråttom att säga upp mitt hyres avtal och hyresvärd ej svarade skickade jag ett sms med min uppsägning. Alltså en skriftlig uppsägning.

Denna sände jag till honom den 30/6-2017 och då är mina uppsägningstid juli, augusti och september enligt min mening.

Jag började hyra denna lägenhet 1 april 2017.

Jag kompletterade min sms uppsägning med skriftlig efter en månad när semester var slut men detta godtog hyresvärd inte och anser att jag skall betala full hyra i oktober och november månad också.

Är detta rätt?

Vem har rätt han eller jag?

Mvh Helene

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Huvudregel för uppsägning av hyreskontrakt

Huvudregeln är att ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap 3 § Jordabalk (1970:994), JB, se här https://lagen.nu/1970:994#K12. Du som bostadshyresgäst har alltid rätten att säga upp ditt hyresavtal, utan att behöva ange anledning, med 3 månaders uppsägningstid efter närmsta månadsskifte, 12 kap 5 §, JB.

Uppsägning – Rekommenderat brev

För att en uppsägning ska anses vara giltig, måste den som säger upp hyresavtalet skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev till adressatens (hyresvärden) hemvist (hemadress), samt att det ska lämnas en kopia till en vuxen i hemmet, eller läggas på brevlådan, eller skickas till hyresvärdens kontor. Först när detta är gjort anses uppsägningen av hyreskontraktet vara fullbordat. Fullbordandet anses ha skett datumet på postkvittot för de rekommenderade breven och kan ske till hyresvärden eller person som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar, 12 kap 8 §, JB.

Hyresvärden är skyldig att lämna dig sina kontaktuppgifter, namn och adress där hyresvärden är anträffbar, 12 kap 18 §.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis ser det tyvärr ut som att din uppsägning inte har varit giltig, då kraven är högt satta på uppsägning av hyreskontrakt. Detta med anledning av att lagen skyddar hyresvärden från att ha hyresgäster som hävdar att de har sagt upp sina kontrakt utan någon underrättelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”