Uppsägning av hyresavtal via SMS - giltighet

Hej! Min kompis hyr sin bostad av en privatperson som nu har sålt lägenheten. Den 5 juni blev hon uppsagd via sms där det i princip endast stod "vi har valt att sälja lägenheten och därför måste vi säga upp dig som hyresgäst, ditt utflyttningsdatum är 31 augusti. Först och främst, blir det inte 30 september? Det står i kontraktet tre månader från och med den siste den månaden som uppsägningen sker. Sen undrar jag om det verkligen är giltigt att de säger upp henne via sms?

Lawline svarar

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyreskontrakt och uppsägning finns i Jordabalken (JB).Enligt 12 kap 3 § JB ska ett hyresavtal sägas upp för att sluta gälla, om det inte är ett kontrakt som varar kortare än 9 månader och gäller för bestämd tid. Enligt 12 kap 4 § JB kan parterna avtala om en uppsägningstid, vilket har skett I det här fallet. Nämligen en uppsägningstid på tre månader från och med den siste den månaden som uppsägningen sker. Det innebär att avtalet upphör att gälla den 30 September i det här fallet.

När det gäller formen på uppsägningen måste 12 kap 8 § JB beaktas. Om hyresförhållandet har varat längre än 3 månader vid den tidpunkt då uppsägningen sker, ska uppsägningen vara skriftlig. Om det är hyresvärden som säger upp avtaler, ska hyresvärden ange skäl till uppsägningen. Hyresvärden måste delge uppsägningen i den ordning som framgår i 8 kap 8 § 2-3st. JB.

En uppsägning är en ensidig rättshandling som avsändaren ensam disponerar över inom lagens ram. Det finns inte något krav på undertecknande, vilket innebär att en uppsägning via e-post kan anses uppfylla skriftlighetskravet. Uppsägningar har ansetts varit skriftliga om de skett genom elektroniska medel. Det brister här dock i delgivningskravet eftersom det endast är en myndighet som får skicka en delgivning via elektronisk väg, se 17 § Delgivningslagen.

Det innerbär för ditt fall att skriftlighetskravet kan anses vara uppfyllt, men inte delgivningskravet och således ska uppsägningen generellt inte anses vara giltig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”