Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

2019-12-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, har vi rätt att säga upp ett hyresavtal vid ett ägarbyte , även om det kvarstår ca 2år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att din fråga syftar på ett hyresavtal gällande bostadsrätt, varför 12 kap Jordabalken (JB) blir tillämplig för att utreda din fråga.

Till att börja med finns det två olika typer av hyresavtal för bostadsrätt, vilka är de som gäller för obestämd tid (tillsvidare) och de som gäller för bestämd tid. Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har ett hyresavtal på bestämd tid och således kommer mitt svar utgå ifrån det.

Huvudregeln vid hyresavtal på bestämd tid är att de upphör att gälla vid dess slutdatum. Till detta finns dock två undantag, vilka är om ni har avtalat om att avtalet måste sägas upp eller om hyresförhållandet har varat längre än nio månader, enligt 12 kap. 3 § JB. Detta innebär att om ert hyresförhållande har varit längre än nio månader måste du säga upp lägenheten, trots att det finns ett bestämd avtal om dess sluttid. Uppsägningstiden är tre månader, 12 kap. 4 § JB.

Sammanfattningsvis innebär det att ni kan säga upp ert hyresavtal trots att det inte har passerat sitt slutdatum. Och om hyrestiden har varit längre än nio månader måste detta sägas upp för att upphöra att gälla.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1312)
2020-04-07 Kan hyresvärden säga upp mig för att han ska sälja huset?
2020-03-31 Hyresvärdens skyldighet att underrätta hyresgästen om hyreshöjning
2020-03-31 Uppstallning uppsägningstid
2020-03-31 Möjligt att överta hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (78777)