Uppsägning av hyresavtal - Om hyresvärden inte går att kontakta

2019-05-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag vill säga upp min lägenhet men kan inte kontakta min hyresvärd av vissa orsaker kan man inte nå honom hur gör jag ??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du hyr en bostadslägenhet och nu vill säga upp avtalet. Du vill veta hur du kan gå tillväga för att göra en uppsägning om du inte kan kontakta hyresvärden.

Reglerna om hyresförhållande finns i Jordabalkens (JB) 12:e kapitel, vilket även kallas för "hyreslagen". Eftersom jag inte har någon information om ert hyresavtal eller din hyresvärd kommer jag att presentera några alternativ för hur du kan gå tillväga.

För att säga upp ditt hyresavtal måste du på något sätt kontakta din hyresvärd för uppsägningen ska räknas som delgiven. Huvudregeln är att uppsägningen ska vara skriftlig (JB 12 kap. 8 § första stycket).

Du kan skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev

Detta gäller om din hyresvärd har sin hemvist i Sverige.

Om du känner till din hyresvärds adress kan du skicka din uppsägning i ett rekommenderat brev. Datumet då du lämnar in lämnar och registrerar in brevet hos ett postombud räknas som datum för delgivning av uppsägningen (JB 12 kap. 8 § fjärde stycket). Här spelar det alltså inte någon roll om hyresvärden faktiskt har hämtat ut brevet hos sitt postombud eller ej. Se till att spara kvittot för försändelsen, och dokumentera innehållet. Om du istället skickar ett vanligt brev måste hyresvärden bekräfta uppsägningen för att du ska kunna göra den gällande.

Delgivning kan ske genom kungörelse

Detta gäller om din hyresvärd inte har någon känd hemvist i Sverige och inte heller har något ombud som har rätt att ta emot uppsägningen.

Om din hyresvärd inte har sin hemvist i Sverige eller exempelvis har skyddad identitet kan du istället kungöra din uppsägning i Post- och Inrikes Tidningar (JB 12 kap. 8 § femte stycket).

Mina råd

I din skriftliga uppsägning ska du se till att vara så tydlig som möjligt för att missförstånd inte ska uppstå. Exempel på vad du bör få med i din uppsägning är:

-Att du säger upp hyresavtalet för avflyttning.
-Hyresvärdens uppgifter.
-Vilken adress och lägenhet det gäller, med lägenhetsbeteckning eller nummer, samt fastighetsbeteckning.
-Vem du/ni är som vill säga upp avtalet, samt namnteckning.
-Från vilket månadsskifte du vill göra din uppsägning samt datum då hyresavtalet ska upphöra.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1224)
2019-10-13 Hur lång är uppsägningstiden för en inneboende i en villa
2019-10-03 Kan man överlåta ett garage man hyr till någon annan?
2019-10-02 Vad gäller för uppsägningstid vid andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke?
2019-09-29 Uppsägning av hyresavtal och hyresbetalning

Alla besvarade frågor (73747)