Uppsägning av hyresavtal innan tillträdelse

Jag har ett hyresavtal framför mig avseende att jag vill hyra en villa.

"Hyrestid 20180301-20200801 med 3 månaders uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet tills vidare."

Två frågor.

1 Kan jag säga upp kontraktet innan det påbörjas, dvs 20180301 (deposition betald vid kontraktsskrivandet 27/12 2017) utan andra kostnader.

2.Även/trots ( som jag läser det) , ger det mig rätt att närsomhelst under hyrestiden att säga upp kontraktet med tre månaders varsel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Båda dina frågor rör reglering av hyra och svaren till dem finns i 12 kap. Jordabalken. Eftersom svaret till din första fråga är i princip likadant som för din andra fråga har jag valt att svara på dem samtidigt.

Om hyreskontraktet inte har börjat gälla så kan du säga upp det utan att du behöver betala några kostnader, detta följer av 12 kap. 6 § 2 stycket Jordabalken. Detta gäller även om ni har avtalat om 3 månaders uppsägningstid, och även om ni har ingått hyresavtalet för en viss bestämd tidsperiod.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning