Uppsägning av hyresavtal innan tillträde

2019-02-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan man häva ett hyreskontrakt innan den blivit giltig. Alltså påskrivet men börjar gälla vid månadsskiftet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av 12 kap. Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Som hyresgäst har man alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid (12 kap. 5 § första stycket JB), om inte kortare uppsägningstid avtalats. Detta gäller också trots att tillträde ej skett.

Det går att säga upp avtalet innan inflytt, men för att undgå att behöva betala hyra måste uppsägningstiden löpt ut innan inflytt. Ifall uppsägningstiden är 3 månader och lägenheten sägs upp 1 mars när tillträde är den 1 juni, behöver hyra inte betalas.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,
Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82775)