Uppsägning av hyresavtal innan inflyttning

2017-07-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Vi har ett fritidshus i Kivik som vi brukar hyra ut så också i sommar. Vi har hyresgäster som ska komma v31-32 som har betalat in och fått bekräftelse på detta. Nu har vi fått ett bud på stugan som vi funderar på att tacka ja till och de vill ha stugan direkt. Givetvis ska pengar betalas tillbaka och vi försöker hitta en likvärdig stuga till dem men om vi inte hittar någon. Vilka skyldigheter enligt lag har vi mot de som har önskat hyra vår stuga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från din beskrivning av situationen tolkar jag det som att ni har ett hyresavtal med hyresgästerna på bestämd tid - två veckor (v. 31-32). Sådana avtal anses upphöra att gälla efter hyrestidens utgång, se 12 kap. 3 § 2 st. Jordabalken.

Ska ett hyresavtal på bestämd tid om två veckor sägas upp att gälla (och inte längre hyrestid är avtalad), ska uppsägningen ske senast en dag i förväg, se 12 kap. 4 § 2 st. första strecksatsen. Andra frister gäller för längre uthyrningar, se samma bestämmelse. Det är möjligt att säga upp avtalet i enlighet med dessa frister innan inflyttning.

Hyresgästen är inte skyldig att betala någon hyra om avtalet sägs upp innan hyrestiden (om det inte har avtalats om att hyresgästen får hyra ett annat boende).

Uppsägningen behöver inte vara skriftlig eftersom hyrestiden inte överstiger tre månader. Uppsägningen får alltså vara muntlig. Se mer ingående angående uppsägning; 12 kap. 8 § Jordabalken.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du får gärna vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94270)