Uppsägning av hyresavtal gällande privatuthyrd bostad

2021-09-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag har blivit uppsagd med 3 månaders uppsägningstid MEN fick reda på att när det e privat uthyrning och jag hittat nytt boende så kan jag själv säga upp mej med en månads uppsägningstid. Då undrar jag: Jag skickade sms till min hyresvärd och skrev att jag säger upp mej, datum och adress och skickade iväg. Men dom vägrar svara mej. Är det giltigt från datumet jag sa upp mej eller måste de bekräfta för att det ska gälla från det datumet jag skrev eller spelar det ingen roll om de inte svarar? Mvh Nettan
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att det är privatuthyrning tolkar jag som att det inte är ett företag som hyrt ut till dig, utan en annan privatperson som upplåtit (hyrt ut) bostadslägenheten till dig för att du ska bo där. Det innebär att framförallt lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) blir relevant i ditt fall. Jag utgår vidare från att ert hyresavtalet gäller för obestämd tid, att bestämd hyrestid alltså inte avtalas om.

Vilka lagar blir relevanta i ditt fall?
Vi hittar som sagt regler som hanterar ditt problem i privatuthyrningslagen (1 § första stycket lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). I de fall den lagen inte reglerar en fråga eller inte säger något annat än 12 kap jordabalken (hyreslagen) så gäller också reglerna i den (1 § andra stycket lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad).

Kan du säga upp avtalet efter att din hyresvärd sagt upp det?
Eftersom ert avtal gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Lagen om uthyrning av egen bostad är till för att i första hand skydda hyresgästen, eftersom den betraktas som den svagare parten. Du i egenskap av hyresgäst har därför rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid, trots att din hyresvärden redan har gjort en uppsägning (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Är din uppsägning giltig från att du skickade smset?
En uppsägning ska som huvudregel vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd när uppsägningen sker, vilket jag antar att det varit för er (12 kap. 8 § jordabalken). Frågan om en uppsägning via sms anses som giltigt är något oklart, men om sms:et innehåller all nödvändig information bör skriftlighetskravet vara uppfyllt.

Vilken är den nödvändiga informationen?
Eftersom jag utgår från att du bott där i mer än tre månader i följd finns vissa krav på innehåll i uppsägningen; för att den ska vara giltig måste den innehålla en viljeförklaring med rätt innehåll. Med andra ord ska det klart ha framgått att du ville säga upp hyresavtalet. Den ska också ange rätt objekt (adress) och ha gjorts av rätt person (dig). I och med att du tydligt skrev att du säger upp avtalet och skickade med adress och datum, har du uppfyllt kraven på innehåll.

Sammanfattning
Ett sms från dig som hyresgäst bör vara en giltig uppsägning förutsatt att innehållet är tillräckligt tydligt. Din uppsägningstid är en månad.

Tips och råd utöver ovanstående
Om du vill vara ännu säkrare på att slippa riskera en senare tvist kring huruvida sms räknas som en skriftlig uppsägning eller ej, så råder jag dig att skicka en ytterligare uppsägning via rekommenderat brev till din hyresvärd. I det ska det tydligt stå från vilket datum uppsägningen gäller och det ska vara undertecknat och daterad. Skulle de mena på att sms:et inte är giltigt och vilja ta ärendet till hyresnämnden, skulle avtalet då åtminstone upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från att du skickade brevet (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?