Uppsägning av hyresavtal för ena parten vid skilsmässa

Hej, Jag och min Make har precis skilt oss och stod tillsammans på ett hyreskontrakt för en lägenhet. Han mejlade då till hyresvärden (som inte är privatperson) och bad dom "plocka" bort honom från hyreskontraktet vilken dom gjorde, utan att ens kolla med mig. Problemet är att han var den som hade inkomsten och betalade lgh, så nu står jag med ett hyreskontrakt på en lägenhet jag inte kan betala då jag är 19 år och fortfarande går på gymnasiet = ingen inkomst. Kan man göra så? bara avsäga sig ett kontrakt som står på båda utan att ens kolla med båda parter?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om din före detta partner kan säga upp sin del av hyreskontraktet utan ditt godkännande.

Uppsägning av sin del av hyreskontrakt

Om ni båda står på ett hyreskontrakt för en lägenhet och endast en av er ska flytta, måste den som flyttar ut säga upp sin del av hyreskontraktet. Det som kan bli svårt i en sådan situation är att hyresvärden ofta göra en omprövning för att godkänna den person som bor kvar i hyreslägenheten, då denna är ensam ansvarig för hyresavtalet, enligt 12 kap. 47 § 1 st. JB. Som medhyresgäst är du berättigad att få hyresavtalet förlängt för egen del, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med dig som hyresgäst.

Sammanfattning

Din före detta partner har rätt att säga upp sin del av hyreskontraktet utan att kolla med dig, utan behöver endast beakta uppsägningstiden. När uppsägningstiden sagts upp är parten som sagt upp sin del av hyreskontraktet inte längre hyresgäst. Det krävs således inte din underskrift för att din före detta ska bli befriad från hyreskontraktet.

För mer information, eller stöd och råd kan du kontakta hyresgästföreningen:
https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning