Uppsägning av hyresavtal

2017-06-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut mitt fritidshus till en hyresgäst under en längre bestämd tid. han har hyrt 2 av 3 år, då det inte varit helt problemfritt och jag har för avsikt att själv använda den vid hyreskontraktets slut har jag skickat en uppsägning enligt gällande avtal via rekommenderat brev med mottagningsbevis. Hyresgästen har dock valt att inte hämta ut det rekommenderade brevet utan det har kommit åter till mig. Jag har sparat brevet i oöppnat skick. Räcker detta som uppsägning eller måste jag skicka fler brev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om den som söks för uppsägning av hyresavtal har sin hemvist i Sverige får man delge denne genom rekommenderat brev om det bl.a handlar om uppsägning av avtal med bostadshyresgäst till hyrestidens utgång, som det rör sig om i ditt fall. Delgivning anses då ha skett när uppsägningen avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga adress, dvs. det är datumet på postkvittot som är avgörande. Delgivning anses ha skett även om brevet aldrig kommer fram till den sökte, 12 kap. 8 § 4 st JB.

Går inte den som ska delges om uppsägning att finna så aktualiseras reglerna om surrogatdelgivning i 8 kap. 8 § 3 st JB. Surrogatdelgivningen går ut på att, när ett försök att träffa den sökte har gjorts i hans hemvist utan resultat, skall ett exemplar av delgivningen sändas i rekommenderat brev till den söktes vanliga adress. Det andra exemplaret skall överlämnas till vissa angivna personer. Anträffas inte någon av dessa personer skall uppsägningen läggas i den söktes postlåda/brevinkast.

Vänligen,

Alvaro Castro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?