Uppsägning av hyresavtal

Jag hyr en privat lägenhet med hyreskontrakt där det inte står antal månader för uppsägning av mig som hyresgäst. Hyresvärden har sagt muntligen att jag ska betala tre månaders hyra om jag vill säga upp lägenheten. Vad gäller ??

Mvh ...David Henrikson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sådant hyresavtal du beskriver finns i 12 kap. jordabalken (JB). Bestämmelserna är tvingande till hyresgästens förmån enligt 12:1 JB. Detta innebär att din hyresvärd inte genom ett avtal med dig som hyresgäst kan föreskriva villkor som är sämre än de som följer av lagen. Jag utgår från att du har ett hyresavtal som löper på obestämd tid. Ett sådant måste sägas upp för att upphöra att gälla enligt 12:3 JB. Enligt 12:4 kan ett sådant avtal upphöra att gälla med tre månaders uppsägningstid, om inte annat avtalats. Enligt 12:5 JB får bostadshyresgästen alltid säga upp avtalet att gälla med tre månaders uppsägningstid. Eftersom ni har avtalat att tre månaders uppsägningstid ska gälla, stämmer detta överens med lagen. Det är således tre månaders uppsägningstid som gäller.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”