Uppsägning av hyresavtal

Hej,

Tre syskon har ärvt en tvåfamiljsvilla där en av lägenheterna är uthyrd. Dödsbot vill nu renovera fastigheten och sälja denna. Går det att säga upp befintlig hyresgäst och hur gör man lämpligen det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hyresavtal kan antingen gälla för obestämd tid eller för bestämd tid, se 12 kap 3 § Jordabalken (JB). Om det inte har avtalats att hyresavtalet ska gälla för bestämd tid, gäller det för obestämd tid.

Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtalet upphör då att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen om det avser en bostadslägenhet, om ingenting annat har avtalats, se 12 kap 4 § JB. Avser hyresavtalet en lokal och inte en bostadslägenhet, gäller istället 9 månaders uppsägningstid.

Gäller hyresavtalet på bestämd tid, upphör det att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Det upphör dock alltid att gälla 9 månader efter avtalets ingående, såvida ingen omständighet som ska föranleda att avtalet anses förlängt på obestämd tid föreligger, se 12 kap 3 § JB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”