Uppsägning av hyresavtal

2015-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Tre syskon har ärvt en tvåfamiljsvilla där en av lägenheterna är uthyrd. Dödsbot vill nu renovera fastigheten och sälja denna. Går det att säga upp befintlig hyresgäst och hur gör man lämpligen det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hyresavtal kan antingen gälla för obestämd tid eller för bestämd tid, se 12 kap 3 § Jordabalken (JB). Om det inte har avtalats att hyresavtalet ska gälla för bestämd tid, gäller det för obestämd tid.

Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtalet upphör då att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen om det avser en bostadslägenhet, om ingenting annat har avtalats, se 12 kap 4 § JB. Avser hyresavtalet en lokal och inte en bostadslägenhet, gäller istället 9 månaders uppsägningstid.

Gäller hyresavtalet på bestämd tid, upphör det att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Det upphör dock alltid att gälla 9 månader efter avtalets ingående, såvida ingen omständighet som ska föranleda att avtalet anses förlängt på obestämd tid föreligger, se 12 kap 3 § JB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1505)
2021-02-17 När har jag rätt att få nedsatt hyra?
2021-02-15 Kan jag på något sätt bryta företagets hyresavtal?
2021-02-15 Kan gynnande beslut om lägenhet ändras?
2021-02-12 Betalningsskyldighet under en uppsägningstid

Alla besvarade frågor (89536)