Uppsägning av hyresavtal

2018-11-07 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag skrev på ett andrahandskontrakt i februari för nio månader sedan och i sammanband med påskrivningen så skulle jag få en kopian av kontraktet ett par dagar senare, vilket jag aldrig fick. Jag har dessutom i snart över sex månader tjatat på att få en kopia av kontraktet vilket verkar som att jag aldrig kommer att få. Jag har dessutom hört av mig till hyresvärden men de får inte ge en kopia till mig utan det måste komma från personen som har förstahandskontraktet. Mina två frågor är: Gäller kontraktet om jag aldrig fick det? Finns det något juridiskt jag kan göra för att upphäva kontraktet innan uppsägningstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav för ett hyresavtal. Ett hyresavtal är således ingånget så snart parterna är överens i enlighet med vanliga avtalsregler (jfr 1 § avtalslagen). Ett hyresavtal ska dock upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär detta. Det finns därmed inga krav på att vardera part ska ha varsin kopia av avtalet för att det ska vara giltigt. Det kan såklart vara fördelaktigt att ha en egen kopia av avtalet ur bevishänseende, men det krävs inte för att avtalsförhållandet mellan er ska vara giltigt.

Uppsägningstiden för hyresavtal är normalt tre månader (12 kap. 4 § jordabalken). Om båda parterna är överens kan de avtala om längre uppsägningstider. Det är också möjligt att avtala om kortare uppsägningstid för hyresgästen men inte för hyresvärden. Vilken uppsägningstid ni har beror alltså på vad ni har avtalat om och är inte möjlig att ändra. Det finns ju dock alltid en möjlighet att försöka komma överens med hyresvärden. Kanske finns det någon annan som kan flytta in i din lägenhet tidigare? Annars måste tyvärr den avtalade uppsägningstiden respekteras och det är inte möjligt att "komma ur" den på ett juridiskt sätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1125)
2019-03-21 Besittningsrätt vid uthyrning av villa
2019-03-21 Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal innan hyrestiden börjar?
2019-03-21 Kan hyresgästen kräva en successiv höjning av hyran?
2019-03-20 Vad innebär indirekt besittningsskydd?

Alla besvarade frågor (66937)