Uppsägning av förhandsavtal

Hej, Om man har tecknat ett förhandsavtal för en bostadsrätt har då rätt att häva avtalet om avgiften blir högre på grund av stigande räntor? Finns det någon gräns på hur mycket avgiften får justeras för att det ska betraktas som väsentligt högre?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser gällande förhandsavtal finns i 5 kap bostadsrättslagen (1991:614) (BrL) och därför går jag igenom dem nedan. I mitt svar utgår jag ifrån att det finns ett giltigt förhandsavtal som uppfyller alla formkraven. 


Frånträda ett förhandsavtal

Som utgångspunkt är ett förhandsavtal bindande. Förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt medan föreningen är skyldig att upplåta lägenheten till förhandstecknaren. (5 kap 1 § BrL.) Det finns dock vissa undantag där förhandstecknaren har rätt att säga upp avtalet. Ett exempel är när avgifterna höjs av föreningen. (5 kap 8 § BrL.)  Precis som du nämner gäller att det ska röra sig om en väsentlig höjning av avgiften. För att kunna avgöra om avgiften är väsentligen högre krävs en bedömning av varje enskilt fall. Vid bedömningen ska utgångspunkten vara den kostnadskalkyl som upprättades före avtalets ingående och eventuell annan information som föreningen lämnat. Normalt saknar orsaken till avgiftshöjningen betydelse. Om en avgift kan bedömas vara väsentligen högre kan förhandstecknaren säga upp avtalet inom tre månader från och med att denne fick kännedom om den högre avgiften. I det fall ett förhandsavtal upphör att gälla har förhandstecknaren rätt att få tillbaka eventuell förskottsbetalning. Det finns även en rätt till ersättning för kostnader för inredning och utformning samt rätt till ersättning för skador som föreningen orsakat förhandstecknaren genom försumlighet. (5 kap 9 § BrL)


Sammanfattning

Det finns en rätt att häva förhandsavtal på grund av avgiftshöjningar. Dock krävs att avgiften är väsentligen högre. Ingen lagreglering preciserar kravet på väsentlighet utan det krävs en bedömning av varje enskilt fall med utgångspunkt i kostnadskalkylen. Det är storleken på avgiftshöjningen som är avgörande, medan orsaken till höjningen normalt saknar betydelse. Därmed finns ingen gräns för hur mycket avgiften kan justeras, utan det avgörs från fall till fall och beror på vilken avgift som avtalades. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Vänligen, 


Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000