Uppsägning av ett tidsbestämt hyreskontrakt - privatuthyrningslagen

Hej

Om man som hyresgäst hyr en villa i andra hand med tidsbegränsat kontrakt from 22 augusti tom 30 november, har man då ändå rätt att säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid? Och isåfall, är det exakt en månad from uppsägningsdatum som blir sista kontraktsdag eller blir det vid nästkommande månadsskifte? Dvs, har kontraktet sagts upp den 9 oktober, blir sista kontraktsdag den 9 november eller den sista november enligt lag?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara frågan kommer jag att utgå ifrån att hyresvärden är en privatperson och att det inte föreligger fritidsändamål. Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) blir då tillämplig.

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång utan att någon av parterna behöver säga upp hyresavtalet. Det är dock möjligt för både hyresvärd och hyresgäst att säga upp avtalet för upphörande tidigare (3 § privatuthyrningslagen). Om inte annat har avtalats gäller att hyresvärden har en uppsägningstid om tre månader medan hyresgästen har en uppsägningstid om en månad (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Det är enbart sådana avtal som ger en fördel till hyresgästen som kan godtas istället för den lagstadgade regeln. Om parterna har avtalat om att hyresgästen ska ha en längre uppsägningstid än den lagstadgade kommer den alltså inte kunna göras gällande mot hyresgästen (2 § privatuthyrningslagen).

Uppsägningstiden innebär att en hyresgäst/hyresvärd får säga upp hyresavtalet till upphörande vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad/tre månader från uppsägningen. Om en hyresgäst säger upp hyresavtalet för upphörande den 9 okt kommer avtalet att löpa t.o.m. månadsskiftet nov/dec, vilket innebär att hyresgästen får bo kvar tills den 30 november och ska betala hyra för november månad.

Sammanfattningsvis
I den situation som du beskriver kommer hyresavtalet att gälla t.o.m. den 30 nov. oavsett om uppsägning sker eller om kontraktet löper ut. Ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång (30 nov.) utan att någon part säger upp avtalet. Om hyresgästen skulle säga upp avtalet den 9 okt kommer avtalet ändå att upphöra den 30 nov. Utfallet kommer alltså att bli densamma oavsett om uppsägning sker eller inte.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning