Uppsägning av ett tidsbestämt hyresavtal

Hej!

Vi har skrivit en andrahandslägenhet på två år. Från och med 2020/08-01 till 2022/08-01. Vi har tre månaders uppsägning. Hyresvärden sade upp oss 2020/08-24 och nu har vi hittat en lägenhet som måste flytta in på första oktober men nuvarande hyresvärden säger nej ni kan flytta första december.

Måste vi bryr oss om uppsägnings tiden och vänta tills december trots att han sade upp oss?

Har vi inte rätt att bo i lägenheten till 2022/08-01 och bryr oss om inte hyresvärdens uppsägning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av frågan vilken typ av boende som ni hyr. Reglerna om uppsägning skiljer sig beroende på om ni hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand, därmed kommer jag att dela upp mitt svar i två olika delar.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrätt
Frågan regleras i hyreslagen (12 kap jordabalken (JB)). Som framgår av frågan har ni ett tidsbestämt avtal (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Om du som hyresgäst vill flytta tidigare än så kommer du ändå behöva betala hyran för denna period.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt
Om det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten. Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § privatuthyrningslagen).

Sammanfattningsvis

Om ni hyr en hyresrätt gäller följande
Om ni hyr en hyresrätt i andra hand gäller tre månaders uppsägning på ett tidsbestämt hyresavtal (gäller för både hyresgäst och hyresvärd). Er hyresvärd har alltså rätt att säga upp erat avtal för upphörande och ni måste betala hyran för de tre månader som uppsägningen gäller.

Om ni hyr en bostadsrätt gäller följande
Om ni hyr en bostadsrätt i andra hand gäller att er hyresvärd har tre månaders uppsägningstid och att ni som hyresgäster har en månads uppsägningstid. Det innebär i praktiken att ni kan säga upp erat avtal tidigare än vad hyresvärden kan. När ni säger upp hyresavtalet gäller att avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägning. Om ni exempelvis säger upp avtalet den 25 september upphör avtalet därmed att gälla vid månadsskiftet okt/nov. I en sådan situation behöver ni alltså bara betala hyran för oktober och inte för november.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning