Uppsägning av ett hyresavtal på obestämd tid

2020-10-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag och min syster äger tillsammans en bostadsrätt sen 10 år tillbaka. I lägenheten bor vår mamma och tanken har varit från början att hon bor där tills vi vill sälja lägenheten. Nu vill vi sälja lägenheten och vi har tagit upp det med henne i ett par år och har gett henne god tid på sig att hitta ett annat boende. Hon verkar dock inte villig att flytta och skyller på att jag "sparkar på någon som ligger ner" när jag frågar varför det tar sån tid att hitta en lägenhet.Vad kan vi göra? Det känns som att hon inte kommer flytta vad vi än säger. Kan vi tvinga henne att flytta så vi kan sälja lägenheten? Vi har inte skrivit något kontrakt utan det är sagt att hon får bo där tills vi vill sälja.Har HON någon laglig rätt att bo kvar?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att denna situation ska omfattas av de regler som ställs upp i 12 kap. jordabalken och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) gäller att det ska handla om ett avtal där hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. I svaret har jag därmed utgått från att er mamma har betalat ersättning till er för nyttjande av lägenheten.

Ett hyresavtal har inget formkrav
Det ställs inte upp något formkrav för ett hyreskontrakt. Ett hyreskontrakt kan alltså ingås exempelvis skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Ni har ingått ett muntligt avtal som är juridiskt bindande för båda parter. Av informationen i frågan framgår att hyresavtalet gäller på obestämd tid vilket innebär att kontraktet löper tills vidare tills någon av parterna säger upp avtalet. Om inte annat har avtalats gäller en uppsägningstid om en månad för hyresgästen (er mamma) medan uppsägningstiden för hyresvärden (du och din syster) uppgår till tre månader (3 § privatuthyrningslagen). Detta innebär att du och din syster har rätt att säga upp hyreskontraktet för upphörande och att uppsägningstiden är tre månader.

Sammanfattningsvis
Ni har rätt att säga upp hyresavtalet som ni har ingått med er hyresgäst (er mamma). Om ni som hyresvärd säger upp avtalet uppgår uppsägningstiden till tre månader, vilket innebär att er mamma har rätt att bo kvar i lägenheten tills det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Skulle ni exempelvis säga upp avtalet den 14 oktober 2020 har hon rätt att bo kvar i lägenheten till och med månadsskiftet januari/februari 2021. Hon har inte besittningsrätt och kan inte kräva att bo kvar längre än under uppsägningstiden.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91095)