FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt19/10/2016

Uppsägning av ett hyresavtal för ett garage

Hej! Jag hyr ett förråd/garage av en privat hyresvärd. Vi har haft ett förhållande som nu har upphört och som slutade i ovänner.

Jag vill såklart fortsätta hyra då jag behöver det. Bara betala och låta det andra vara.

Får han bryta/säga upp kontraktet på något sätt? Alltså göra något för att bli av med mig p.g.a. vad som hänt. Jag har skött betalningar och inte gjort något fel heller.

Jag har bett honom ändra kontraktet så det står på mig istället för på mitt företag men det bad jag honom göra för en månad sedan vilket han ännu inte gjort.

Kan han bryta/säga upp kontraktet när jag står som företagare på det trots att jag skött mig? Kan han bryta/säga upp det om han säger att han behöver det själv?Lawline svarar

Avtalsfriheten i Sverige är stor och du kan relativt fritt komma överens om det mesta. Det finns några, väldigt generella, bestämmelser i avtalslagen. I vissa fall finns det även tvingande regler till fördel för den svagare parten, d.v.s. de kan inte avtals bort till nackdel för den svagare parten. Det finns inga formkrav för ett avtal, utan det kan ingås såväl muntligt som skriftligt.

Gällande uppsägning av en lokal finns det speciella regler i hyreslagen som stadgar minimikrav gällande uthyrning av fastighet eller lokal. Här likställs ett garage med en lokal.

Utgångspunkt får tas i om ert avtal har någon tidsbestämmelse, alltså om det löper till ett visst datum eller ej. Om det finns en tidsbestämmelse får avtalet inte sägas upp inom den tiden. Finns det ingen tidsbestämmelse i avtalet löper det, enligt 3 §, på obestämd tid. Om hyresavtalet löper på obestämd tid kan hyresvärden säga upp avtalet när som helst, men om godtagbara skäl (skälen stadgas i 57 §, t.ex. att hyresvärden ska använda lokalen för eget bruk) för uppsägningen saknas kan hyresvärden bli tvungen att betala ersättning, enligt 58 b §, till hyresgästen. Uppsägningstiden måste vidare vara minst 9 månader enligt 4 § 2p.

Sammanfattningsvis kan konstateras att om ni inte har avtalat om ett visst slutdatum, kan hyresvärden säga upp avtalet med en minimal uppsägningstid på 9 månader. Att hyresavtalet står på ditt företag istället för dig personligen borde sakna relevans. Om avtalet sägs upp på felaktiga grunder har du rätt till ersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga


Anton OleniusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?