Uppsägning av bostad vid privat uthyrning

Hej!

Min dotter hyr ett rum av en privatperson. Kök och badrum delas med två andra personer som också hyr varsitt rum. Hyresperioden är fram till ett visst datum.

Uppsägningstiden är skrivet i avtalet 3 månader både för hyresvärd och hyresgäst. Stämmer det, kan man skriva så lång uppsägningstid för hyresgästen?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande rätt
I ert fall aktualiseras Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen), då det berör uthyrning av en privat bostad. Lagen gäller vid uthyrning av en privat bostad avsedd för annat än fritidsändamål samt även vid uthyrning av viss del av en privat bostad.

Som hyresgäst har du rätt att säga upp avtalet vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägning (3 § st. 1). Det innebär att hyresgästen har endast en månads uppsägningstid, även om hyresavtalet säger annorlunda. Anledningen till att det är så är för att privatuthyrningslagen är tvingande till fördel för hyresgästen. Det innebär att oavsett om din dotter och hennes hyresvärd har avtalat om tre månaders uppsägningstid, så går privatuthyrningslagen före och då gäller en månads uppsägningstid.

Vidare kan även hyresvärden kan säga upp hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. (3 § st. 2). Det innebär att för hyresvärden gäller tre månaders uppsägningstid, om det inte står annorlunda i avtalet (ifall dem har avtalat om att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid än 3 månader, men så är inte fallet).


Sammanfattning
Eftersom privatuthyrningslagen säger att en hyresgäst har en månads uppsägningstid samt en hyresvärd har tre månaders uppsägningstid är avtalet mellan din dotter och hennes hyresvärd felaktigt. Anledningen till att det är felaktigt är på grund av att dem har en längre uppsägningstid avtalad sinsemellan än vad lagen uttrycker. Det innebär att avtalet är till nackdel för hyresgästen, vilket privatuthyrningslagen inte tillåter. Även fast din dotter och hennes hyresvärd har avtalat om tre månaders uppsägningstid för både hyresgäst och hyresvärd kommer detta inte att gå före lagen, då lagen är tvingande endast till fördel för hyresgästen.

Endast avtal som är till större fördel än lagen får göras gällande och gå före lagen, vilket inte är så i detta fall. Det är således inte möjligt att göra avtalet gällande eftersom lagen är mer generös än avtalet. Uppsägningstiden i detta fall är således en månad för hyresgästen (din dotter) och tre månader för hyresvärden enligt privatuthyrningslagen.


Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning