Uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra

2021-08-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Om jag går in som borgenär för en vän som ska hyra lägenhet vad gäller?Kan jag säga upp borgenärskapet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du säga upp borgensåtagandet?

Ett borgensåtagande som tecknats som säkerhet för betalning av hyra får upphöra att gälla tidigast två år från åtagandets början. Uppsägningstiden är nio månader, vilket innebär att du som tidigast kan säga upp ditt åtagande 1 år och 3 månader efter att det började gälla (12 kap. 28 a § jordabalken). Några särskilda regler för hur uppsägningen ska ske finns inte, utan allmänna regler för uppsägning av avtal gäller. Uppsägningen kan därför ske såväl skriftligt som muntligt till antingen hyresgästen eller hyresvärden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?