Uppsägning av behovsanställning

2021-07-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag jobbar inom hemtjänst som bevovsanställd men har senaste året gått på fast schema. Det är vissa saker jag inte förstår...Jag måste ansöka om ledighet enligt företaget om jag behöver vara ledig och har egentligen inga rättigheter alls. Får jag avsluta min anställning när jag vill eller vilka regler gäller? Hur länge kan man jobba såhär på fast schema utan att få en tillsvidareanställning?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom behovsanställningar inte regleras i lag måste du först veta om din anställning är tidsbegränsad eller inte. Det du kan göra är att titta i sitt anställningsavtal och läsa vad som är anställningens form.

Tidsbegränsad anställning
Om det står i ditt avtal att du är anställd tills ett visst datum ska det ses som en visstidsanställning. Huvudregeln för en visstidsanställning är att den inte går att säga upp i förtid, utan ska gälla under den avtalade tiden.

En visstidsanställning övergår till en till tillsvidareanställning när du har varit anställd hos din arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod (5 a § lagen om anställningsskydd (LAS).

Tillsvidareanställning

Om det inte finns avtalat om ett slutdatum för anställningen räknas det som en tillsvidareanställning. Uppsägningstiden för en tillsvidareanställning regleras antingen i anställningsavtalet eller kollektivavtalet, om sådant finns, men den ska vara minst en månad (11 § LAS).

Vad som gäller vid uppsägning beror alltså på vilken typ av anställning du har. Jag föreslår att du tittar i som står i avtalet mellan dig och arbetsgivaren för att veta hur du ska gå till väga. Hoppas att det har blivit lite klarare för dig!

Frida Nygren Björk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?