Uppsägning av arrendeavtal

2016-07-20 i Arrende
FRÅGA
Hej,Jag äger en byggnad på ofri grund med ett permanent bygglov från kommunen men har ett arrendeavtal med markägaren med 5 årskontrakt. Vad skulle hända ifall markägaren gör en uppsägning ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilket typ av arrende det rör sig om, därför kommer jag förutsätta att det handlar om ett bostadsarrende, alltså att syftet med arrendet är att uppföra eller bibehålla bostadhus för dig, 10 kap. 1 § Jordabalken (JB). Nedan följer lite olika beskrivningar på hur en uppsägning kan och bör ske från markägaren:

- Om markägaren vill säga upp arrendet i förtid, alltså för en tid mindre än 5 år, lär detta godkännas av arrendenämnden,10 kap. 2 § JB.

- Om markägaren vill säga upp arrendet till dess att de fem åren avtalet gäller för har gått ut lär uppsägningen ha skett inom 4 år från det att avtalet började gälla, med andra ord avtalet lär ha sagts upp minst 1 år innan de fem avtalade åren har tagit slut, 10 kap. 3 § JB.

Som ägare av ett arrende har du ett besittningsskydd. Detta innebär att du har rätt till förlängning av arrendet, 10 kap. 5 § JB, i alla situationer förutom dessa;

- Pant eller borgen är ställd för arrendet och säkerheten försämras.

- Du har på något vis åsidosatt dina förpliktelser enligt avtalet.

- Byggnad uppförs på arrendet utan bygglov, emot en detaljplan eller på annat sätt emot någon myndighets föreskrifter eller beslut. Även om byggnaden på något annat vis inte stämmer överens med detaljplan eller områdesbestämmelser och jordägaren gör det gällande att denne kommer att använda marken och uppföra byggnad på det sätt som ska göras.

- Att jordägaren ska använda marken till annan bebyggelse än vad som står i ert arrendeavtal t.ex. jordbruk, denna användning ska givetvis vägas emot ditt intresse att bo kvar och jordägarens intresse att t.ex. satsa på jordbruk.

- Jordägaren kan även i andra fall ha befogad anledning att säga upp arrendet t.ex. att du har erbjudits köpa marken men avstått.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (204)
2020-11-30 kan man säga upp arrendeavtal i förtid?
2020-11-27 Hyreshöjning av parkeringsplatser i en bostadsrättsförening, vad gäller?
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?

Alla besvarade frågor (86837)