Uppsägning av andrahandskontrakt på bestämd tid

2015-02-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag ska flytta in i en lägenhet den 16e mars (andrahand) t.o.m maj samma år och har skrivit kontrakt med 2 månaders uppsägningstid. Nu har jag fått förstahandskontrakt och vill alltså säga upp denna lägenhet. Jag undrar om jag måste betala alla hyror eftersom hyrperioden är ungefär 2 månader som uppsägningstiden eller om det räknas från själva dagen jag säger upp, om jag alltså säger upp imorgon, innan mars börjart, slipper jag hela maj månads hyra då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid hyreskontrakt ingångna på bestämd tid är huvudregeln att dessa löper ut vid hyrestidens utgång, se 12 kap. 3 § andra stycket jordabalken (1970:994) (JB) här. För att något annat ska gälla krävs att man avtalat om att hyreskontraktet får sägas upp tidigare. Hyresgästen har emellertid alltid rätt att säga upp hyreskontraktet till att upphöra till det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader efter uppsägningen, se 12 kap. 5 § första stycket JB. Detta innebär att du är bunden av avtalet till och med 31 maj, vilket är utgångstiden för ditt hyreskontrakt.

Eftersom du har en uppsägningstid på två månader krävs att du säger upp hyreskontraktet senast den 31 mars, för att inte riskera att hyreskontraktet fortsätter att löpa på obestämd tid efter utgången av maj, se 12 kap. 3 § tredje stycket JB.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82662)