Uppsägning av andrahandskontrakt på bestämd tid

Hej!

Jag ska flytta in i en lägenhet den 16e mars (andrahand) t.o.m maj samma år och har skrivit kontrakt med 2 månaders uppsägningstid. Nu har jag fått förstahandskontrakt och vill alltså säga upp denna lägenhet. Jag undrar om jag måste betala alla hyror eftersom hyrperioden är ungefär 2 månader som uppsägningstiden eller om det räknas från själva dagen jag säger upp, om jag alltså säger upp imorgon, innan mars börjart, slipper jag hela maj månads hyra då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid hyreskontrakt ingångna på bestämd tid är huvudregeln att dessa löper ut vid hyrestidens utgång, se 12 kap. 3 § andra stycket jordabalken (1970:994) (JB) https://lagen.nu/1970:994. För att något annat ska gälla krävs att man avtalat om att hyreskontraktet får sägas upp tidigare. Hyresgästen har emellertid alltid rätt att säga upp hyreskontraktet till att upphöra till det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader efter uppsägningen, se 12 kap. 5 § första stycket JB. Detta innebär att du är bunden av avtalet till och med 31 maj, vilket är utgångstiden för ditt hyreskontrakt.

Eftersom du har en uppsägningstid på två månader krävs att du säger upp hyreskontraktet senast den 31 mars, för att inte riskera att hyreskontraktet fortsätter att löpa på obestämd tid efter utgången av maj, se 12 kap. 3 § tredje stycket JB.

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”