Uppsägning av allmän visstidsanställning

Hej,

Jag jobbar på företag X och har en visstidsanställnings kontrakt som gäller till 31 december 2017.

13 november 2017 fick jag en besked om uppsägning av allmän visstidsanställning där står en information om uppsägningstid som är 1 månad. Min sista anställningsdag är 12 december 2017. Min chef delegerar inte arbetsuppgifterna till mig från 13 november 2017 och på grund av detta från 13 november 2017 jag inte jobbar. min chef också säger att jag inte ska få något lön från 13 november 2017. jag vill fråga er om att jag har rätt till grundlön för period från 13 november 2017 till 12 december 2017? Tack för svaret!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I Sverige regleras allmän visstidsanställning i lagen om anställningsskydd (LAS)

Enligt 4 § 2 st. LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats.

Alltså om du och din arbetsgivare inte har avtalat om annat i ert arbetsavtal, så innebär detta att en allmän visstidsanställning inte är uppsägningsbar i förtid på det ensidiga sätt din arbetsgivare har gjort.

Du skriver att din arbetsgivare inte vill betala ut lön under uppsägningstiden. Detta är ett allvarligt kontraktsbrott som du inte behöver acceptera.

Du har således rätt att jobba fram till 31 december 2017 och få lön för hela perioden, förutsatt att du inte har kommit överens om annat med din arbetsgivare.

Vill du ha mer hjälp i det här fallet går det bra att vända sig till oss på info@lawline.se så kan vi hjälpa dig med att kräva in din lön.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning


Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo