Uppsägning av aktieägaravtal

2014-03-29 i Uppsägning
FRÅGA
Ett aktieägaravtal innehåller överlåtelseförbud för parterna. Avtalet har ingen uppsägningstid utan är giltigt så länge part äger aktier i bolaget. Parterna måste således få tillåtelse att sälja till tredje part för att inte vara bunden avtalet. Finns det då möjlighet att säga upp avtalet pga att avtalet är träffat på obestämd tid?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett aktieägaravtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med skälig uppsägningstid, vilket kan variera mellan olika branscher. Aktieägaravtal brukar dock anses vara ett enkel bolag, vilket innebär att lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) kan bli tillämplig, se här Enligt HBL kan ett avtal som ingåtts på obestämd tid sägas upp när som helst. Om en bolagsman säger upp aktieägaravtalet upphör avtalet att gälla efter sex månader, 2 kap 24 § och 4 kap 7 §. Denna regel gäller så länge inte aktieägaravtalet innehåller andra bestämmelser om uppsägningstid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning (14)
2021-01-25 Hur säger man upp ett bolagsavtal?
2020-12-25 Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig
2020-01-03 Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?
2019-10-29 Avsätta styrelseledamot

Alla besvarade frågor (96402)