Uppsägande av hyresavtal vid betalningsanmärkning

2019-04-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Har fråga gällande lägenhetsbyte och hyreskontrakt. Vi är två hyresgäster som vill byta lägenhet med varandra och har skickat in en bytesansökan. Den nya hyresvärden har tagit en kreditupplysning på mig med info om att jag inte har några betalningsanmärkningar. Jag har dock en hel del skulder och det finns en överhängande risk att jag inom snar framtid kommer att få det. Om jag har skrivit på avtal och flyttat in i den nya lägenheten, och att jag strax efter det får en anmärkning, kan dom riva avtalet pga det och jag riskerar bli utan bostad helt? Eller är upplysningen som de tog innan den som gäller och att jag inte gjort något fel " eller lurats". Oerhört tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst så finns det ingen generell skyldighet för dig som framtida hyresgäst att upplysa en hyresvärd om din ekonomiska situation. Du behöver alltså inte självmant berätta om dina skulder eller eventuella betalningsanmärkningar om du inte vill.

Bestämmelser om hyresavtal återfinns i Jordabalkens (JB) 12 kapitel. Av kapitlets första paragraf, femte stycket, framgår att kapitlet som huvudregel är tvingande till hyresgästens fördel (här.) Detta betyder att en hyresvärd inte kan skriva ett avtal som är sämre för en hyresgäst än vad som tillåts enligt Jordabalken.

När du väl har skrivit på hyresavtalet och fått tillgång till lägenheten, kan din hyresvärd endast säga upp avtalet under vissa specifika förhållanden. I 12 kap 42 § JB (här) kan man läsa om när en hyresrätt är att anses förverkad. Ett förverkande innebär att hyresavtalet upphör att gälla och hyresgästen måste flytta ut. Det är endast de punkter som finns i 42 § som kan läggas till grund förverkande och det finns ingenting i paragrafen om att betalningsanmärkningar kan utgöra en sådan grund. Din framtida hyresvärd kan därför inte riva ett påskrivet hyresavtal bara för att du har skulder eller får en betalningsanmärkning.

En av de grunder för förverkande som finns i 42 § är dock att hyresgästen inte betalar hyran i tid. I en sådan situation är det möjligt för hyresvärden att säga upp hyresavtalet. Förutsatt att dina skulder inte innebär att du inte kan betala hyran bör detta dock inte inte utgöra något problem för dig.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är varmt välkommen att höra av dig igen om något är oklart eller om det är något mer du undrar!

Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1342)
2020-05-25 Måste jag betala hyra under uppsägningstiden även om jag flyttat ut?
2020-05-25 Är en begränsning av antal boende i en hyresrätt juridiskt bindande?
2020-05-16 När får hyresvärden ändra villkoren för mitt lokalhyresavtal?
2020-05-16 Uppsägning av hyreskontrakt i förtid

Alla besvarade frågor (80290)