Upprepade tidsbegränsade anställningar

2020-11-03 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag har ett vikariat från och med 200601 - 210601 och just i nuläget vet man inte om det kommer att förlängas, men om det förlängs kommer de i så fall endast att förlänga med ett halvår från och med 210601. Det vill säga året ut från det datumet. Därefter vet man inte mer. Kan de göra så för att komma undan LAS som kan bli om de istället hade förlängt med 1 år? Istället för att förlänga med 1 helt nytt år. Behovet finns tydligt men budgeten är inte alltid att den går hand i hand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras som du nämner av lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Till att börja med kan nämnas att huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tills vidare (4 § stycke 1 LAS). Dock är vikariat ett av de tre sätt som man kan ingå avtal om tidsbegränsad anställning på.

Regeln om övergång vid vikariat finns i 5 a § stycke 3 LAS. Av bestämmelsen framkommer att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Denna övergång sker automatiskt så snart tidsgränsen på två år överskridits. Vikariat ingås för att ersätta en viss tjänst eller vissa tjänster och du ska inte vara anställd utan att faktiskt ersätta någon annans arbete.

Du nämner att din arbetsgivare, om hen förlänger, endast kommer förlänga med 6 månader. Detta innebär att du inte kommer upp i 2 år. Det är möjligt för din arbetsgivare att göra så då hen bestämmer hur länge hen har ett behov av vikariat men det skulle kunna vara ett sätt att kringgå reglerna för att undgå att tillsvidareanställa. Om arbetsgivaren enbart är i behov av vikariat under den tiden borde det vara helt okej för arbetsgivaren att göra så. Upprepade tidsbegränsade anställningar i sig är okej om behovet skulle dyka upp även längre fram. Du nämner att behov finns, men i det fall t.ex. personen du vikarierar för skulle återgå kommer behovet inte längre finnas kvar så det kan vara svårt att avgöra i förväg. Viktigt att komma ihåg är att syftet med reglerna är att arbetsgivaren inte ska kunna utnyttja flera visstidsanställningar för att inte tillsvidareanställa och framkommer det att så är fallet är det således inte okej.

Sammanfattning

Upprepade tidsbegränsade anställningar i sig är okej och det kan vara svårt att fastställa att det är ett kringgående av reglerna. Du kan eventuellt prata med din arbetsgivare för att klargöra situationen, det kan dock vara svårt för dig att hävda något då hen utgår från behovet av ersättning som finns.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (773)
2021-05-06 Kan man vara timanställd hur länge som helst?
2021-05-02 Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?
2021-04-30 Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?
2021-04-30 När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

Alla besvarade frågor (92055)