Upprepade avhjälpandeförsök vid fel i vara

2015-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en stationär dator i april med 2 års garanti. Den har nu varit inlämnad på lagning två gånger pga. fel på hårddisken. De i butiken säger att jag inte kan reklamera datorn förrän den har lagats 3 ggr för samma, eller 4ggr för olika, fabriksfel. Jag undrar om det stämmer och att jag måste vänta till datorn går sönder en tredje gång, eller om jag har rätt att reklamera den redan nu?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reklamation är det du gör när du påtalar för säljaren att du inte är nöjd med varan och kräver att den lagas eller liknande, KköpL 23§. Reklamation har du alltid rätt att göra.

Om det konstateras att det är fel på varan har du som konsument ett antal rättigheter där reparation av varan eller leverans av en ny vara är de två första. Först när detta inte längre är aktuellt har du rätt att gå vidare och kräva prisavdrag eller häva köpet. KköpL, 26, 27, 28, 29§§.

Säljaren kan välja mellan att reparera din vara eller leverera en ny, om det kan ske inom skälig tid och utan olägenhet för dig som konsument. Vart gränsen för skälig tid och olägenhet är svårt att uttala sig om i specifika fall men klart är att du inte direkt kan häva köpet utan att ge säljaren chans att försöka avhjälpa felet genom reparation eller omleverans.

När det handlar om upprepade fel av samma sort eller flera olika fel i samma vara är det inte heller lätt att göra specifika uttalanden men i förarbetena till konsumentköplagen sägs följande:

"En köpare skall inte behöva tåla att säljaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök, bör köparen i regel kunna vägra att gå med på fler försök. Är det fråga om olika fel, kan det dock vara rimligt att köparen får godta något fler reparationer. Även i den situationen lär man emellertid i regel ganska snart nå en gräns där ytterligare reparationer får anses medföra sådana olägenheter för köparen att denne har rätt att avböja säljarens erbjudande om reparation."

Säljaren kan alltså inte som i ditt fall hänvisa till att ett visst antal reparationer får utföras innan eventuell hävning blir aktuell utan detta avgörs i fall till fall där man tittar på vilken typ av produkt det handlar om och köparens behov av produkten m.m.

Sammanfattningsvis är det svårt att ge ett definitivt svar men du bör inte behöva vänta på många fler försök till reparation innan det är skäligt för dig att gå vidare med prisavdrag eller hävning av köpet. Viktigt att påpeka är också att reparationerna ska ske inom skälig tid och utan kostnad för dig annars har du också rätt att gå vidare med prisavdrag och hävning.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1065)
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket
2020-09-13 Rätt till prisavdrag vid fel på varan
2020-09-11 Reklamationsrätt distansavtal

Alla besvarade frågor (84132)