Upprepad provanställning

Hej,

Jag arbetar och har en fråga rörande anställning. Jag är provanställd på sex månader. 2016-04-25/2016-10-25.

Avtalet innehåller ingen information om att min arbetsgivare är ansluten till något kollektivavtal. En provanställning varade längre än sex månader. Och 7 november 2016 arbetsgivare erbjöd mig att fortsätta jobba och återigen med anställningsformen en provanställning sex månader.

Men just nu 25 januari 2017 arbetsgivare erbjöd en ny anställningsformen med anställningsformen allmän visstidsanställning.

Kan en arbetsgivare skriva ett anställningskontrakt där anställningen först och andra gången är en provanställning och sedan en Visstidsanställning?

Vill också informera om att jag är berättigad till stöden Nystartsjobb och arbetsgivare fått ersättning utbetald från Arbetsförmedlingen.

Tack på förhand för svaret.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningsformer och anställningsskydd finns i Lag om anställningsskydd (LAS).

I LAS 6§ finner du regler som gäller för provanställning. Enligt LAS 6§ får avtal om provanställning träffas om prövotiden/anställningstiden är högst sex månader. En provanställning får därmed inte vara längre än sex månader enligt LAS. Vidare framgår av LAS 6§ att en provanställning får avbrytas innan sex månader gått och detta både av arbetsgivaren och arbetstagaren. Om provanställningen inte avbryts senast vid prövotidens utgång, dvs. när sex månader har gått, övergår den till en tillsvidareanställning. Utifrån det du säger verkar det som att varken du eller arbetsgivaren har avbrutit den första provanställningen senast vid anställningens utgång, dvs. senast 2016-10-25. Om inget avbrytande skett, ska din anställning vid provanställningens slut ha gått över till en tillsvidareanställning och din arbetsgivare har därmed inte haft rätt att anställa dig på nytt i en provanställning och heller inte i en visstidsanställning.

Utöver detta kan sägas att en provanställning inte får förlängas utöver den tillåtna tiden på sex månader och heller inte upprepas. Ett upprepande skulle dock kunna vara möjligt om alldeles speciella omständigheter förelåg - som att den andra provanställningen skulle avse ett helt annat arbete och ställa helt andra krav på arbetstagaren jämfört med det arbete den första provanställningen avsåg. Detta innebär således att en provanställning inte får upprepas för samma arbetstagare och samma arbete.

Viktigt att notera är att LAS 6§ är semidispositiv (se LAS 2§ 3st), vilket innebär att arbetsgivaren kan ha gjort avvikelser från regeln i ett kollektivavtal. Även om det inte framgår något av ditt anställningsavtal om att arbetsgivaren skulle ha ett kollektivavtal, är det värt att se efter om sådant finns och om det däri finns avvikande regler från LAS 6§. Om avvikande regler finns ska dessa gälla före LAS 6§.

Om inget kollektivavtal finns och du haft en provanställning i enlighet med LAS som inte avbrutits innan dess utgång, 2016-10-25, har din anställning således gått över till en tillsvidareanställning. Att då istället anställa dig på ytterligare en provanställning och sedan även en visstidsanställning när du har rätt till en tillsvidareanställning är i strid med LAS. Detta får till följd att du kan yrka på att din anställning istället ska gälla tillsvidare, enligt LAS 36§. Det här måste du göra senast en månad efter din anställnings utgång (den provanställning du innehar nu), enligt LAS 40§ 2st.
Vidare kan du ha rätt till ersättning enligt LAS 38§. Om du vill göra anspråk på ersättning måste du underrätta arbetsgivaren om detta inom fyra månader från anställningstidens utgång (den du innehar nu), LAS 41§ 1st.

Hoppas att detta svar är till din hjälp. Jag rekommenderar dig att boka tid med Lawline Juristbyrå (här) för att få ytterligare hjälp med att få klarhet i frågan och även med att komma vidare.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo