Upprättande och förvaring av framtidsfullmakt

2020-04-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,i rådande tider har vi bestämt att upprätta framtidsfullmakter för mig och min fru. Jag undrar då hur man bäst förvarar dessa (både så att det blir formellt riktigt och "praktiskt")?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du hur en framtidsfullmakt ska förvaras för att bli formellt riktigt och även hur det löses praktiskt. Inledningsvis kommer jag gå igenom kraven för att en framtidsfullmakt ska bli formellt riktigt. Sedan kommer jag behandla förvaring av den.

Krav för framtidsfullmakter

För att en framtidsfullmakt ska bli giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda. Kraven gäller både hur den utformas och fullmaktens innehåll.

Formkrav

Fullmakten måste vara:

- Skriftlig,

- undertecknas av fullmaktsgivaren samtidigt som den bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt, samt

- vittnena ska bekräfta handlingen genom underskrift (4 § stycke 1–2 Lag om framtidsfullmakter)

Den som fullmakten gäller (fullmaktshavaren) får inte vara vittne (4 § stycke 3 Lag om framtidsfullmakter).


Innehåll

Av framtidsfullmakten måste det framgå följande:

- att det är en framtidsfullmakt

- vem/vilka som blir behöriga (fullmaktshavare)

- vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten, samt

- andra villkor som gäller för fullmakten (5 § Lag om framtidsfullmakter).

Förvaring av framtidsfullmakt

Det finns inget krav på att en framtidsfullmakt ska registreras eller förvaras på en specifik plats. Det viktigaste är att fullmakten kan hittas av anhöriga om/när det blir aktuellt att använda den. Att exempelvis förvara framtidsfullmakten i ett bankfack är en säker förvaring, men det kan medföra problematik om fullmakten behöver användas snabbt. Det kan därför vara bra att fullmaktshavaren har ett exemplar. Det kan även vara bra att upprätta två exemplar av fullmakten ifall en av dem skulle komma bort.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anna Månsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1351)
2020-11-27 Min pojkvän har sålt min Iphone med fullmakt till för lågt pris, vad kan jag göra?
2020-11-25 Hämta ut bankdosa eller bankID åt någon annan
2020-11-20 Titeln "Lord"
2020-11-10 Återbetalning av handpenning för bröllopsfest på grund av Corona?

Alla besvarade frågor (86527)