Upprättande av testamente: Vad händer om testamentstagare dör och vem tar hand om omyndigs arv innan denne har fyllt 18 år?

2017-10-05 i Testamente
FRÅGA
Hej! Tänkte låta upprätta ett testamente! Har en dotter och ett barnbarn som nu är 1 år. Jag är singel och är 72 år.Tänkte överlåta all min kvarlåtenskap till min dotter med full äganderätt och som enskild egendom. Hon är gift och de har äktenskaps förord.Men om min dotter dör före mig vill jag att mitt barnbarn skall få all min kvarlåtenskap med full äganderätt och som enskild egendom.Men om barnbarnet då är under 18 år vem ser till hennes kvarlåtenskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du ska upprätta ett testamente bör du till att börja med tänka på att det finns vissa formkrav för att testamentet över huvud taget ska vara giltigt (10 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Formkraven är att:

Testamentet ska vara skriftligt Två personer samtidigt ska bevittna det skriftliga testamentet Vittnena ska båda skriva under att de har bevittnat handlingen Du som testator ska skriva under testamentet Din underskrift ska bevittnas av dina två vittnen

Vidare beskrivning av upprättandet av testamentet hittar du i 10 kapitlet Ärvdabalken. Du är även välkommen att vända dig till Lawline för hjälp att upprätta ditt testamente i enlighet med formkraven!

Hur kommer arvet att fördelas?
Jag förutsätter i mitt svar att din dotter och ditt barnbarn är de arvingar som du har. Hela din kvarlåtenskap kommer i det fallet naturligt gå till din dotter eftersom hon är din enda bröstarvinge. Din dotter får då full äganderätt till arvet (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Däremot krävs det att du i ditt testamente uttryckligen anger att all din kvarlåtenskap ska vara din dotters enskilda egendom för att arvet ska räknas som just enskild egendom, annars kommer arvet ingå som makarnas gemensamma egendom vid framtida bodelning mellan din dotter och hennes partner (7 kapitlet 2 § och 1 § Äktenskapsbalken).

Vad händer om din dotter dör före dig?
Om din dotter dör före dig kommer ditt barnbarn att träda i din dotters ställe när det gäller arvet, och alltså ärva all din kvarlåtenskap istället för din dotter (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Även om du testamenterar all din kvarlåtenskap till din dotter, så kommer ditt barnbarn ersätta din dotter som testamentstagare, om din dotter skulle dö innan dig (11 kapitlet 6 § Ärvdabalken).

Vem ser till barnbarnets arv om barnbarnet är under 18 år?
Det är möjligt att ditt barnbarn själv kan få råda över egendomen som enskild egendom och med full äganderätt, förutsatt att du sätter upp som villkor i testamentet att ditt barnbarn själv ska få råda över kvarlåtenskapen (9 kapitlet 4 § Föräldrabalken). I det fallet kan barnbarnets förälder endast få möjlighet att se till egendomen med överförmyndares samtycke (9 kapitlet 3 § andra stycket Föräldrabalken).

Om ett sådant villkor inte finns med i testamentet har barnbarnet inte rätt att råda över egendomen (9 kapitlet 1 § Föräldrabalken). I det fallet kommer föräldern till barnbarnet att se till kvarlåtenskapen utifrån ditt barnbarns bästa, (6 kapitlet 2 § och 12 kapitlet 1 § Föräldrabalken).

Om du inte vill att barnbarnets förälder ska ta hand om din kvarlåtenskap har du även möjlighet att sätta upp som villkor i ditt testamente att egendomen ska förvaltas av någon annan. Det är då viktigt att du anger att förmyndaren inte ska ha någon bestämmanderätt över kvarlåtenskapen samt att du tydligt skriver vem som ska ta hand om din kvarlåtenskap innan ditt barnbarn har fyllt 18 år (12 kapitlet 1 § Föräldrabalken).

Du har alltså stor möjlighet att kunna styra hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas genom olika villkor i ditt testamente.

Hur kan du gå tillväga?
Upprätta ett testamente där du skriver att du vill att din dotter ska ärva all din kvarlåtenskap med full äganderätt, och skriv uttryckligen att du vill att din kvarlåtenskap ska vara hennes enskilda egendom. Om din dotter skulle dö före dig kommer ditt barnbarn automatiskt bli testamentstagare istället för din dotter. För tydlighetens skull kan det dock vara bra att uttrycka din vilja att ditt barnbarn ska ärva kvarlåtenskapen med full äganderätt om din dotter dör, även i testamentet. Du behöver även uttryckligen ange vem som ska få råda över kvarlåtenskapen innan ditt barnbarn har fyllt 18 år. Var även noggrann med att de ovan nämnda formkraven är uppfyllda, annars blir testamentet ogiltigt.

Att upprätta ett giltigt testamente som uppfyller din vilja kan ibland upplevas svårt. Om du har vidare frågor, eller behöver ytterligare hjälp med upprättandet av ditt testamente är du varmt välkommen att vända dig till Lawlines jurister som kommer att hjälpa dig vidare med ditt ärende.

Lycka till, och hoppas att svaret ger dig hjälp på vägen!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2998)
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?
2021-12-31 Sonen är skuldsatt kan vi testamentera till barnbarnen istället

Alla besvarade frågor (98465)