Upprättande av testamente och villkor om enskild egendom

2016-08-11 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag äger ett fritidshus som jag själv ärvt. Om jag dör vill jag att min man ärver det i första hand sen våra två döttrar när vi båda är döda.Jag vill skriva något om att skiljer sig våra döttrar så ska egendomen vara deras enskilda så att deras män inte får något vid eventuell skiljsmässa.Hur skriver man ett sånt testamente? Bör man gå till en jurist eller finns det på nätet att hämta?MVHInger
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i Ärvdabalken, du hittar lagen här.

Då en person avlider ärver i första hand dennes bröstarvingar, dvs. personens barn, se ÄB 2 kap. 1 §. I ÄB 3 kap. 1 § stadgas dock att om arvlåtaren (dvs. den som avlidit) var gift, ärver den efterlevande maken före de gemensamma barnen. Detta kallas den legala arvsordningen. Skulle du gå bort före din make ärver alltså din make ditt fritidshus. Då din make sedan avlider är det era döttrars tur att ärva fritidshuset. Eftersom det är detta du vill uppnå krävs alltså inte att du skriver ett testamente för just den delen, eftersom det kommer ske "automatiskt" oavsett. Självklart finns det dock inget hinder mot att du skriver ett testamente och uttrycker att detta är din vilja.

Precis som du skriver är det även möjligt att i ett testamente ställa upp som villkor att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta får som effekt att egendomen inte ingår i en eventuell skilsmässa mellan era döttrar och deras respektive (se Äktenskapsbalken 7 kap. 2 §, här).

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att en del formkrav är uppfyllda. Först och främst måste det vara skriftligt. Utöver detta måste det undertecknas av dig med två vittnens samtidiga närvaro.Vittnena ska sedan bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena måste veta om att det är just ett testamente de är vittnen till, men de behöver inte veta vad som står i testamentet.

Att skriva testamente kan vara aningen knepigt och därför kan det vara en klok idé att anlita en jurist för att få hjälp och undvika att testamentet blir otydligt.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2604)
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?
2020-09-25 Vår far har testamenterat bort 1/9 var till barnbarnen, vad innebär detta för fördelningen av arvet efter honom?
2020-09-25 Syftar skrivningen av testamentet på att makarna sitter i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (84357)