upprättande av testamente och äktenskapsförord

FRÅGA
hejjag är skild och har två barn.jag äger en bostadsrätt här i sverige och hus i annat land.jag ska gifta mig och ska inte ha några gemensama barn med min blivande fru.jag vill att vid eventuell skillsmäsa eller min dödsfall ,mina barn ska ärva min egndom som jag har före jag gifter mig på nytt.det vill säga min enskilda egendom .ska jag skriva äktenskapsförord och hur ,och ska jag skriva testamente och hur?tacksam för svar.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du vill att dina barn ska ärva all den egendom som du tar med dig in i äktenskapet. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom blir enskild genom bland annat ett äktenskapsförord, 7 kap. 2 § 1 p. ÄktB. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din blivande make för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet börjar gälla från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks, 7 kap. 3 § ÄktB. Genom att upprätta äktenskapsförordet kommer din blivande make inte att tilldelas någon av denna egendom i en bodelning vid en eventuell skilsmässa eller ditt frånfälle, 10 kap. 1 § ÄktB.

Att du gifter dig påverkar inte dina barns rätt till arv. Bröstarvingar som inte är den efterlevande makens bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin arvslott vid sin förälders bortgång. Den efterlevande maken har dock alltid rätt att tillsammans med sin enskilda egendom och egendom från bodelningen få ut egendom som motsvarar fyra gånger det rådande prisbasbeloppet vid dödstillfället, 3 kap. 1 § ÄB.

Skulle du trots det vilja upprätta ett testamente finns det formkrav att följa. För att upprätta ett formenligt testamente krävs det att testamentet upprättats skriftligen. Detta ska dessutom bevittnas av två vittnen som är medvetna om att det är ett upprättande av testamente de bevittnar. Dessa ska sedan skriva under med sina namn. Det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena får dock inte vara besläktade med dig och inte heller själva beröras av testamentet, 10 kap. 4 § ÄB.

Äktenskapsbalken finner du här:här

Ärvdabalken finner du här: här

Vi kan hjälpa dig med såväl äktenskapsförordet som testamentet så att det blir utformat efter dina specifikationer och krav, klicka på länken för mer information. http://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Jakob Melander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95760)