Upprättande av testamente

Hej,

Vi är ett gift par och före vårt bröllop skrev vi ett äktenskapsförord som registrerats i behörig ordning.

"…. All egendom som var och en av oss har förvärvat eller förvärvar under äktenskapet, erhållit eller erhåller genom arv, gåva eller testamente innan eller under äktenskapet ska anses vara förvärvarens enskilda egendom och därmed inte utgöra giftorättsgods vid eventuell bodelning. Avkastningen av denna enskilda egendom utgör också enskild egendom….".

Nu har vi berikats med ett gemensamt barn. Min make har sedan tidigare två barn (helsyskon och särkullbarn). Jag har nu bestämt mig för att skriva ett testamente där om jag avlider före min make

ska hälften av min egendom tillfalla min make och hälften tillfalla vårt gemensamma barn.

Detta är väl möjligt? Till saken hör att mina föräldrar också testamenterat sina tillgångar till

mig som enskild egendom. Tacksam om ni kan belysa konsekvenserna i de olika delarna: testamentet inte skrivs/skrivs, och med beaktande av arv från mina föräldrar, vad som händer med det arvet.

/Lisa

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Som huvudregel gäller att all er egendom är att betrakta som giftorättsgods under förutsättning att egendomen inte är att betrakta som enskild. Vid ett upphörande av äktenskap, antingen genom äktenskapsskillnad eller att någon av er två går bort, skall en bodelning göras. Huvudregeln är då att en likadelning skall göras av all giftorättsgods! Vidare skall en bouppteckning upprättas och eventuella dödsbodelägare skall lokaliseras. Viktigt att känna till är att oberoende av om Du har erhållit egendom såsom enskild genom arv, så kan självmant välja att tillföra den egendomen i bodelningen. På detta sättet kan alltså din enskilda egendom i praktiken komma att betraktas som giftorättsgods!

Om Du går bort först kommer i regel din efterlevande make att ärva dig(detta gäller även den enskilda egendomen) med en så kallad fri förfoganderätt, se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) här. Detta innebär att ert gemensamma barn kommer att få vänta på arvet ifrån dig fram tills dess att den efterlevande maken går bort! Din mans egna barn, så kallade särkullbarn, har alltså ingen rätt att ärva dig. Detta gäller alltså om Du inte upprättar ett testamente!

Genom ett testamente som Du nämner så kommer Du att inskränka din mans rätt att ärva dig framför ert gemensamma barn. Det går alltså bra att förfara på det sättet som Du nämner! Viktigt att känna till är att den efterlevande maken så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 § ÄB. Ett testamente av den avlidne är alltså i en situation utan verkan till förmån för ert gemensamma barn om din kvarlåtenskap inte överstiger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här.

Skillnaden i detta läge mellan att ha ett testamente mot att inte ha ett sådant, är att ert gemensamma barn självfallet gynnas om det föreligger ett testamente till förmån för denne. Detta innebär ju att han/hon kommer att få ut en del av sitt arv direkt och slipper således att vänta tills den efterlevande maken går bort! Det är alltid bra att ha ett juridiskt bindande dokument som reglerar exakt vad som skall gälla vid ett scenario som detta. Av den anledningen rekommenderar jag er att upprätta ett testamente! Vi på Lawline kan bistå dig med hjälp att upprätta ett testamente. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente .

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning