Upprättande av testamente

2014-12-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är gift och har två barn med min hustru samt ett särkullebarn. Särkullebarnet har jag haft sporadisk kontakt med och jag skulle, i händelse av att jag går bort, vilja att min hustru och mina två barn inom äktenskapet skulle få större delen av bankmedel samt hus. I dag står huset på min hustru men finns det något sätt att lösa detta utan att behöva skilja sig och eventuellt ta ut pengarna på banken och gömma undan dem?MVHGeorg
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Den lösningen jag föreslår är att Du upprättar ett testamente i förmån till din fru samt era gemensamma barn. Som huvudregel gäller att all er egendom är att betrakta som giftorättsgods under förutsättning att egendomen inte är att betrakta som enskild. Vid ett upphörande av äktenskap, antingen genom äktenskapsskillnad eller att någon av er två går bort, skall en bodelning göras. Huvudregeln är då att en likadelning skall göras av all giftorättsgods! Vidare skall en bouppteckning upprättas och eventuella dödsbodelägare skall lokaliseras.

I ditt fall gäller följande:

* Då det finns särkullbarn med i bilden så har denne rätt att direkt ärva dig. Ditt särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från din kvarlåtenskap om Du går bort. Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap, se här . Särkullbarnet har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av din kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. dina tre barn tar en lika stor del av din kvarlåtenskap!

* Då ni även har gemensamma barn, så gäller att din fru kommer att ärva dig och barnen kommer att få ta del av dels ditt arv, men även hennes, först då hon går bort.

Viktigt att känna till är att Du kan testamentera bort all din egendom till förmån för din fru och era gemensamma barn, men ditt särkullbarn kommer ändå alltid att ha rätt till sin laglott. Han/hon kommer då att kunna klandra testamentet och på den vägen få ut sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB här . Särkullbarnet kan alltså aldrig bli utan arv om det finns tillgångar i dödsboet!

Vi på Lawline kan bistå dig med hjälp att upprätta ett testamente. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente . Jag rekommenderar starkt att Du upprättar ett testamente om Du vill att din fru och era gemensamma barn skall ärva dig. Således inskränker Du delvis särkullbarnets arvsrätt!

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2523)
2020-07-05 Vad gäller för en bröstarvinge om föräldern har testamenterat bort arvet?
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente

Alla besvarade frågor (81705)